HẠN NGẠCH THUẾ QUAN LÀ GÌ?

Hntq

LÀ NHÀ NƯỚC SẼ QUY ĐỊNH SỐ LƯỢNG NHẬP KHẨU MỘT MẶT HÀNG NÀO ĐÓ VỚI THUẾ SUẤT THẤP. KHI VƯỢT QUÁ SỐ LƯỢNG NÀY, HÀNG HÓA NHẬP KHẨU SẼ PHẢI CHỊU THUẾ SUẤT NHẬP KHẨU CAO HƠN. SỐ LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU VỚI THUẾ SUẤT SẼ ĐƯỢC TÍNH TOÁN DỰA TRÊN SỰ CÂN ĐỐI GIỮA NHU CẦU & NĂNG LỰC SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

0978392436