Nhật Bản tiêu hủy 2 lô sầu riêng và ớt Việt Nam

Hai lô sầu riêng và ớt của Việt Nam qua tới Nhật bị buộc tiêu ...

4445/BKHCN-TĐC V/v xin ý kiến biện pháp quản lý thép không gỉ

  Học 1 khóa tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) ...

11440/HQHP-TXNK vv xử lý thuế GTGT hàng hóa NK để xây dựng văn phòng làm việc cho DNCX

  Học 1 khóa tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) ...

1882/HQHCM-TXNK V/v thủ tục xuất trả và hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu không đạt chất lượng

1882_HQHCM-TXNK_m_493494   Khóa học Cách kiểm tra C/O nhập khẩu hợp lệ tránh bị bác ...

6087 /TCHQ-GSQL V/v thủ tục hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất

Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất khẩu ...

3134/HQTPHCM-ĐT V/v học tập và trao đổi kinh nghiệm quản lý loại hình GC, SXXK

  Khóa học Cách kiểm tra C/O nhập khẩu hợp lệ tránh bị bác và ...

1453, 6608/TCHQ-TXNK, 6067_TCHQ HOÀN GTGT HÀNG XUẤT TRẢ_23.11.2023 , 58384_251023-CONG TY XNK HEARTMADE_6067_HOÀN GTGT HÀNG XUẤT TRẢ_25.10.2023

  KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/ Khóa ...

77/2023/NĐ-CP VỀ QUẢN LÝ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA TÂN TRANG THEO HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

77_2023_ND-CP_m_585052   KHÓA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN HỌC VÀ THỰC HÀNH THỰC TẾ SỐ LƯỢNG ...

5980/TCHQ-TXNK V/v Hàng nhập khẩu để SXXK (Công ty TNHH Kwang Yang Việt Nam)

  Khóa học Cách kiểm tra C/O nhập khẩu hợp lệ tránh bị bác và ...

48844_2425-HQBD_NỘP CO HÀNG MIỄN THUẾ_KHÔNG CHỊU THUẾ_MĐSD_25.09.2023

  Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất ...

0978392436