Catalogue đi kèm với máy móc thiết bị, phụ tùng thì không phải xin giấy phép nhập khẩu, xem 2083/TCHQ-GSQL

10. Công ty Yazaky EDS VM:

Công ty nhập khẩu thiết bị, phụ tùng sản xuất hệ thống dây điện xe ôtô và nhập bản vẽ kỹ thuật (catalogue), Hảiquan Bình Dương yêu cầu phải có giấy phép của cơ quan văn hóa. Đề nghị khôngphải xin giấy phép của cơ quan văn hóa.

Ý kiến của Tổng cục Hải quan:

Theo quy định tại Thông tư 48/2006/TT-BVHTT ngày 05/05/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch) thì tài liệu kỹ thuật là mặt hàng quản lý chuyên ngành của cơ quan Văn hóa, khi nhập khẩu phải có văn bản cho phép của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nhưng nếu Catalogue đi kèm với máy móc thiết bị, phụ tùng thì không phải xin giấy phép nhập khẩu.

 

2083/TCHQ-GSQL V/v giải đáp vướng mắc thủ tục hải quan sau đối thoại doanh nghiệp FDI

0978392436