Quy định mới về quản lý hàng hóa tân trang theo Hiệp định EVFTA và Hiệp định UKVFTA

  Ngọc Linh (HQ Online) – Điều kiện đối với hàng hóa tân trang nhập ...

1013 /GSQL-GQ5 V/v thủ tục kiểm dịch thực vật nhập khẩu từ kho ngoại quan

  Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất ...

2864 /TCHQ-TXNK V/v hoàn thuế hàng hóa nhập khẩu buộc tái xuất

Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất khẩu ...

2972 /BTC-TCHQ V/v nhập khẩu bông rơi chải thô dùng làm nguyên liệu sản xuất sợi

Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất khẩu ...

2715/TCHQ-TXNK V/v Vướng mắc về trị giá hải quan (Công ty Ajinomoto Việt Nam)

  Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất ...

2370/TCHQ-TXNK V/v Thủ tục hải quan, chính sách thuế đối với hàng hóa do DNCX gia công (Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam)

  Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất ...

2340 TCHQ-TXNK V/v chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thay đổi mục đích sử dụng của DNCX

THỦ TỤC HẢI QUAN, CHÍNH SÁCH THUẾ ĐỐI VỚI HÀNG HÓA NK THAY ĐỔI MỤC ...

2236/TCHQ-TXNK V/v Phân loại, áp dụng mức thuế bộ linh kiện CKD ô tô (Công ty cổ phần ô tô TMT)

  Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất ...

2269/TCHQ-TXNK V/v Thủ tục hải quan, hoàn thuế NK (Công ty TNHH Global Gases Việt Nam)

    Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để ...

1879/TCHQ-TXNKV/v Vướng mắc thuế nhập khẩu chà là sấy dẻo (Công ty TNHH Hạt Dinh Dưỡng)

  Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất ...

0978392436