61/TB-KĐ6 mã hs hạt nhựa nguyên sinh tạo màu trắng (chế phẩm màu vô cơ có chứa titan dioxit dưới 80% khối lượng HS 32061910

61/TB-KĐ6 mã hs hạt nhựa nguyên sinh tạo màu trắng (chế phẩm màu vô cơ có chứa titan dioxit dưới 80% khối lượng HS 32061910

0978392436