2987/TCHQ-GSQL ngày 21/07/2022 Thủ tục hải quan cho phương tiện xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu chính với Lào

Trả lời công văn số 786/HQTTH-NV đề ngày 28/6/2022 của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế về vướng mắc trong việc làm thủ tục hải quan cho phương tiện vận tải tại các cửa khẩu chính giáp Lào theo công văn số 1929/BNG-UBBG ngày 18/5/2022 của Bộ Ngoại giao, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: 

Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014; Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ; Thông tư số 50/2018/TT-BTC ngày 23/5/2018 của Bộ Tài chính; công văn số 261/UBBG-PT ngày 13/7/2022 của Ủy ban biên giới quốc gia (gửi kèm) và công văn số 6438/UBND-GT ngày 22/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế để thực hiện thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh cho phương tiện vận tải theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế biết, thực hiện.

 

Khóa đào tạo xuất nhập khẩu cho DOANH NGHIỆP/ CÔNG TY

Nhằm nâng cao nghiệp vụ XNK cho DN để tránh được nhiều rủi ro và thiệt hại có thể xảy ra. Chỉ cần TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

 đào tạo 1 khóa ngắn hạn chuyên nghiệp và chia sẻ kỹ năng kinh nghiệm khi làm XNK, LOGISTICS, BCQT, Kiểm tra sau thông quan sẽ giúp DN hạn chế được rất nhiều rủi ro và thiệt hại

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-dao-tao-xuat-nhap-khau-cho-doanh-nghiep.6015/#post-6452

0978392436