Xuất khẩu trầm hương có phải xin giấy gì không?

Cites Copy

Theo quy định tại Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017 thì trầm hương thuộc Danh mục loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong Phụ lục CITES. Do đó khi xuất khẩu trầm hương thì doanh nghiệp phải xin Giấy phép CITES.

Thủ tục xin cấp Giấy phép CITES được quy định tại Điều 23 Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019

+ Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép (01 bộ):

– Đề nghị cấp giấy phép theo Mẫu số 12 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 06/2019/NĐ-CP;

– Bản sao tài liệu chứng minh mẫu vật có nguồn gốc hợp pháp theo quy định.

+ Cách thức nộp hồ sơ: Gửi trực tiếp qua đường bưu điện hoặc qua Hệ thống thủ tục hành chính một cửa quốc gia cho Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam.

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam thông báo cho tổ chức, cá nhân biết;

+ Trong thời hạn 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam có trách nhiệm cấp giấy phép. Trường hợp cần tham vấn Cơ quan khoa học CITES Việt Nam hoặc cơ quan có liên quan của nước nhập khẩu thì Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam tổ chức thực hiện, nhưng thời hạn cấp không quá 30 ngày làm việc;

+ Trong vòng 01 ngày làm việc, kể từ ngày cấp giấy phép, Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam thực hiện việc trả giấy phép cho tổ chức, cá nhân đề nghị, đồng thời đăng tải kết quả giải quyết lên cổng thông tin điện tử của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam.

Xem thủ tục hải quan tại https://diendan.camnangxnk-logistics.net/forums/thủ-tục-xuất-khẩu-trầm-hương-kỳ-nam.108/

 

Khóa học xuất nhập khẩu thực tế số 1 Việt Nam

Học 1 khóa tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

 sẽ giúp DN giảm thiểu nhiều rủi ro trong XNK, LOGISTICS và được chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế 

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

Đăng ký hóa học qua Đt/zalo: 0978392436 hoặc email: trungtamxnkquocte@gmail.com hoặc trực tiếp trên web 

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://www.khoahocxuatnhapkhau.vn/

https://vinalogistics.edu.vn/

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/n%C6%A1i-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-ngh%E1%BB%80-xu%E1%BA%A4t-nh%E1%BA%ACp-kh%E1%BA%A8u-th%E1%BB%B0c-t%E1%BA%BE-s%E1%BB%91-1-vi%E1%BB%87t-nam.1379/

Xem nội dung và lịch học https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

https://g.page/r/CUTnYGWABM9VEB0/review

0978392436