HƯỚNG DẪN XUẤT KHẨU SẦU RIÊNG CHÍNH NGẠCH SANG TRUNG QUỐC

Sau 4 năm đàm phán, hôm nay (11/7) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổng Cục Hải quan Trung Quốc đã ký kết Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả sầu riêng xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc. Quả sầu riêng của Việt Nam … Đọc tiếp HƯỚNG DẪN XUẤT KHẨU SẦU RIÊNG CHÍNH NGẠCH SANG TRUNG QUỐC