Xử phạt vi phạm về hàng quá cảnh

Hqc

Khai sai so với thực tế về lượng, tên hàng, chủng loại, chất lượng, trị giá hải quan, xuất xứ hàng hóa đối với hàng hóa quá cảnh; thực hiện quá cảnh hàng hóa không có giấy phép. (phụ tùng ô tô đã qua sử dụng).

Các hành vi này đã vi phạm quy định tại Điều 8 và Điều 21 Nghị định 128/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Trên cơ sở chứng thư thẩm định giá của Công ty (Giám định), Biên bản xác định tang vật vi phạm hành chính, trị giá tang vật được xác định là 180 triệu đồng.

Xử phạt Công ty số tiền 34 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật vi phạm hành chính.

 

0978392436