Vướng mắc việc Sử dụng 01 C/O Form D cho toàn bộ lô hàng mở tờ khai 1 lần nhập khẩu nhiều lần

Câu hỏi: Công ty nhập khẩu mặt hàng trái cây các loại xuất xứ Thái Lan. 1. Công ty định sử dụng 01 C/O Form D cho toàn bộ lô hàng mở tờ khai 1 lần nhập khẩu nhiều lần, vậy việc sử dụng 01 C/O form D cho việc mở tờ khai 01 lần cho nhiều lần nhập khẩu được phép hay không (trường hợp không được phép thì quy định tại văn bản quy phạm pháp luật nào?). 2. Trường hợp ngày invoice trên C/O form D khác với ngày invoice thực tế (nộp cho cơ quan hải quan) thì Công ty được phép khai bổ sung ngày invoice thực tế được hay không vì theo như trao đổi với người bán thì do có sai sót lỗi đánh máy nên ngày invoice thực tế bị sai?

Vướng mắc của Công ty, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:

1/Vướng mắc 1:

– Tham khảo công văn số 7707/TCHQ-GSQL ngày 24/08/2015 của Tổng Cục Hải quan về việc sử dụng C/O cho lô hàng nhập khẩu mở tờ khai một lần, nhập khẩu nhiều lần:

“1. Việc thực hiện trừ lùi C/O: Tổng Cục Hải quan đã có hướng dẫn tại các công văn số 2677/TCHQ-GSQL ngày 06/06/2011 và 6973/TCHQ-GSQL ngày 20/11/2013 và 6307/TCHQ-GSQL ngày 10/07/2015.

2. Đối với trường hợp C/O được cấp cho lô hàng có số lượng lớn, đăng ký tờ khai một lần và làm thủ tục hải quan nhiều lần, cơ quan hải quan sẽ thực hiện trừ lùi C/O với điều kiện:

– Doanh nghiệp mở tờ khai một lần, nhập khẩu nhiều lần là doanh nghiệp đứng tên người nhập khẩu tại ô số 2 trên C/O.

– Về lập phiếu theo dõi và thủ tục hải quan liên quan: đề nghị các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 1 công văn 6307/TCHQ-GSQL ngày 10/07/2015 và Điều 93 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015.”

2/Vướng mắc 2:

– Căn cứ điểm c khoản 2 điều 26 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 quy định:

“Điều 26. Kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

c) Cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ trong trường hợp có khác biệt nhỏ, không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ và bản chất xuất xứ của hàng hóa nhập khẩu, bao gồm:

c.1) Lỗi chính tả hoặc đánh máy;…..”

Như vậy, đối với các vướng mắc của Công ty cần được hướng dẫn thì tham khảo theo các quy định nêu trên. Tuy nhiên, việc kiểm tra tính hợp của C/O phải đối chiếu vào các quy định liên quan và chứng từ kèm theo (gồm invoice, bill of loading…) để có đủ cơ sở để xác định tính hợp lệ của C/O theo vụ việc. Do đó đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục nơi dự kiến mở tờ khai và cung cấp hồ sơ để được hướng dẫn cụ thể.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

0978392436