Vướng mắc thủ tục thay đổi cửa khẩu xuất đối với hàng quá cảnh

Do tàu xuất không cập cảng Cát Lái nên một số doanh nghiệp có nhu cầu vận chuyển tiếp các lô hàng quá cảnh bằng đường thuỷ (sà lan) đến cảng khác để xếp lên tàu xuất, nhưng lại đang gặp vướng mắc.

Theo phản ánh của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 và phản ánh của một số doanh nghiệp làm thủ tục đối với hàng quá cảnh, họ đang gặp vướng mắc về thủ tục thay đổi cửa khẩu xuất đối với hàng quá cảnh.

Theo trình bày của các doanh nghiệp, họ là đơn vị thực hiện vận chuyển hàng hoá quá cảnh từ cửa khẩu Mộc Bài – Tây Ninh về cảng Cát Lái theo hình thức vận chuyển độc lập.

Tờ khai vận chuyển độc lập được đăng ký tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài (Cục Hải quan Tây Ninh), các container hàng được vận chuyển bằng đường bộ (ô tô tải ) đến cảng Cát Lái để xếp lên tàu xuất.

Tuy nhiên, do tàu xuất không cập cảng Cát Lái nên các doanh nghiệp có nhu cầu vận chuyển tiếp các lô hàng quá cảnh nêu trên bằng đường thuỷ (sà lan) đến cảng Cái Mép hoặc cảng Hiệp Phước để xếp lên tàu xuất đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu căn cứ vào quy định hiện hành, các doanh nghiệp và cơ quan Hải quan đang gặp vướng mắc khi thực hiện việc thay đổi cửa khẩu xuất đối với hàng quá cảnh.

Bởi vì, tại khoản 1 Điều 43 Nghị định 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ quy định thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh nêu rõ:

“Thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh phải được thực hiện tại trụ sở hải quan cửa khẩu nhập đầu tiên và cửa khẩu xuất cuối cùng, trừ trường hợp hàng hóa quá cảnh đóng chung container, toa xe chở hàng với hàng nhập khẩu, xuất khẩu, đóng chung với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính, dịch vụ chuyển phát nhanh quy định tại khoản 2 Điều này.

Hàng hóa quá cảnh theo các Hiệp định đa phương về quá cảnh hàng hóa được Việt Nam ký kết tham gia, thực hiện theo quy định riêng của Chính phủ.”

Cục Hải quan TPHCM cho rằng, theo quy định nêu trên, thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh được thực hiện tại cửa khẩu nhập đầu tiên là cửa khẩu Mộc Bài và cửa khẩu xuất cuối cùng là cửa khẩu cảng Cát Lái.

Tuy nhiên, hiện nay tàu không vào được cảng Cát Lái mà cập cảng Cái Mép (Bà Rịa- Vũng Tàu) và cảng Hiệp Phước và chi cục hải quan nơi hàng đến đã xác nhận hàng đến đích trên Hệ thống quản lý của cơ quan Hải quan.

Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật chưa có quy định thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh thay đổi cửa khẩu xuất. Chính vì vậy, để tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn hiện nay, Cục Hải quan TPHCM đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh trong trường hợp thay đổi cửa khẩu xuất để thực hiện thống nhất.

Lê Thu

NGUỒN https://haiquanonline.com.vn/vuong-mac-thu-tuc-thay-doi-cua-khau-xuat-doi-voi-hang-qua-canh-152627.html

0978392436