Từ chối C/O theo Điều 22 Thông tư 38/2018/TT-BTC

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/4-từ-chối-c-o-Điều-22-thông-tư-38-2018-tt-btc.217/

XEM THÊM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/các-trường-hợp-bác-c-o.41/

 

 

KHÓA HỌC TẤT TẦN TẬT VỀ C/O

https://camnangxnk-logistics.net/khoa-hoc-ve-lam-giay-chung-nhan-xuat-xu-c-o/

CẨM NANG VỀ CÁC LOẠI C/O

https://camnangxnk-logistics.net/cam-nang-ve-cac-loai-giay-chung-nhan-xuat-xu-co-certificate-of-origin/

NƠI ĐÀO TẠO XNK THỰC TẾ SỐ 1 VIỆT NAM

https://camnangxnk-logistics.net/noi-dao-tao-nghe-xuat-nhap-khau-thuc-te-so-1-viet-nam/

DIỄN ĐÀN VỀ CÁC LOẠI C/O

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/#cm-nang-v-xut-x-certificate-of-origin.14

0978392436