Quyết Định 1304/QĐ-TCHQ ngày 29/4/20 Vv Từ 10/5/2020: thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả nhiều lần

Qd1304tchq2020

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định số 1304/QĐ-TCHQ phê duyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần. Theo đó, kết quả tham vấn của lần xuất khẩu hoặc nhập khẩu trước sẽ được áp dụng cho các lần xuất khẩu hoặc nhập khẩu tiếp theo, góp phần giảm thời gian, chi phí cho cả cơ quan Hải quan và người khai hải quan.

Xem QD1304TCHQ2020

Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần được xây dựng với mục tiêu nhằm tạo thuận lợi thương mại trong công tác kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá hải quan đối với các Doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật, có ý thức hợp tác với cơ quan Hải quan.

Đồng thời Đề án này cũng hướng tới đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan và giải phóng hàng, giảm khối lượng công việc cho cơ quan Hải quan và cộng đồng DN trong công tác khai báo, kiểm tra, xác định trị giá hải quan; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức hải quan trong công tác kiểm tra, tham vấn, xác định trị giá hải quan; khuyến khích tính tuân thủ của Doanh nghiệp trong khai báo trị giá hải quan và hợp tác với cơ quan Hải quan.

Bên cạnh đó, Đề án cũng nhằm tăng cường công tác quản lý trị giá trong toàn ngành, ngăn chặn tình trạng “hàng hóa di chuyển” từ nơi xác định trị giá hải quan cao sang nơi xác định trị giá hải quan thấp để làm thủ tục hải quan, gây thất thu cho ngân sách.

Đặc biệt, Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều nhằm để chuẩn hóa một kho dữ liệu chuẩn trên Hệ thống quản lý dữ liệu trị giá hải quan (kho bao gồm các tờ khai đã được kiểm tra và có độ tin cậy cao về mức giá), theo đó thiết lập kho dữ liệu gồm trị giá hải quan do cơ quan Hải quan xác định hoặc chấp nhận, có độ tin cậy cao và được sử dụng chung cho toàn Ngành. Đồng thời Hệ thống dịch vụ công trực tuyến HQ36a cũng đã được nâng cấp cho phép người khai hải quan gửi hồ sơ, theo dõi tình trạng xử lý và tiếp nhận kết quả phát hành Thông báo sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần của cơ quan hải quan thông qua mạng Internet.

Nguồn https://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=29585&Category=Tin%20nổi%20bật

0978392436