TRAFFIC LÀ GÌ?

 TRAFFIC là Mạng lưới giám sát buôn bán động, thực vật hoang dã, là liên minh chiến lược giữa Quỹ quốc tế bảo vệ ĐVHD (WWF) và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN). Hoạt động của TRAFFIC tập trung vào các lĩnh vực triển khai và thực thi Công ước quốc tế về buôn bán các loài động thực, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) và các luật pháp liên quan… nhằm đảm bảo việc buôn bán các loài hoang dã không là mối đe dọa tới bảo tồn thiên nhiên.

Những quy định quốc tế liên quan đến gỗ hợp pháp; thông tin về Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) giữa Việt Nam và EU và những cam kết chính của Hiệp định.

Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam; quy trình, thủ tục, hồ sơ hợp pháp đối với gỗ nhập khẩu theo cam kết của Hiệp định VPA/FLEGT và Nghị định 102/2020/NĐ-CP quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam; kỹ năng nhận biết về các loài gỗ nhập khẩu có rủi ro cao và cách phân biệt các loại gỗ nhập khẩu; các nguy cơ rủi ro gắn với xuất xứ vùng địa lý…

 

Thực hiện hồ sơ gỗ nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 102/2020/NĐ-CP

Báo cáo Nghiên cứu TÍNH HỢP PHÁP CỦA SẢN PHẨM GỖ (VPA/FLEGT) TRONG MUA SẮM CÔNG Ở VIỆT NAM

 

0978392436