Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng năm 2021 đạt 316,73 tỷ USD, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm2020. Cả nước nhập siêu 1,47 tỷ USD.

Xnk2021 06 30 Vn Xnk 6t H84

Hà Nội (TTXVN 30/6) 6 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 316,73 tỷ USD, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm2020. Cả nước nhập siêu 1,47 tỷ USD.

NGUỒN https://infographics.vn/6-thang-nam-2021-tong-kim-ngach-xuat-nhap-khau-dat-31673-ty-usd/20578.vna

 

0978392436