Tổng hợp biểu mẫu về thủ tục hải quan, giám sát hải quan theo TT 39 (Click vào số hiệu tải về)

16980335756 Ef0a14eb7f O

Theo đó, Thông tư 39 đã thay thế phụ lục Phụ lục V Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về các biểu mẫu về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan.  Tổng hợp được toàn bộ các biểu mẫu này, cụ thể gồm:

STT Tên Biểu mẫu Số hiệu

(Click vào số hiệu bên dưới tải về)

1. Thông báo về việc làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ Mẫu số 01:TB-XNKTC:GSQL
2. Bảng kê hóa đơn thương mại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Mẫu số 02:BKHĐ:GSQL
3. Văn bản đề nghị khai bổ sung Mẫu số 03:KBS:GSQL
4. Công văn đề nghị hủy tờ khai Mẫu số 04:HTK:GSQL
5. Phiếu theo dõi trừ lùi Mẫu số 05:TDTL:GSQL
6. Phiếu ghi kết quả kiểm tra Mẫu số 06:PGKQKT:GSQL
7. Phiếu đề nghị kiểm tra thực tế hàng hóa Mẫu số 07:PĐNKT:GSQL
8. Biên bản lấy mẫu hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Mẫu số 08:BBLM:GSQL
9. Biên bản tách mẫu và bàn giao mẫu Mẫu số 8a:BBTML:2018
10. Đơn đề nghị đưa hàng về bảo quản Mẫu số 09:BQHH:GSQL
11. Biên bản bàn giao hàng hóa XNK Mẫu 10:BBBG:GSQL
12. Quyết định tạm dừng đưa hàng hóa qua khu vực giám sát hải quan Mẫu số 11:TBTDGS:GSQL
13. Thông báo cơ sở sản xuất, nơi lưu giữ nguyên liệu, vật tư, máy móc thiết bị, sản phẩm xuất khẩu Mẫu số 12:TB-CSSX:GSQL
14. Quyết định kiểm tra kiểm tra cơ sở gia công, sản xuất, năng lực gia công, sản xuất Mẫu số 13:KTCSSX:GSQL
15. Biên bản kiểm tra cơ sở sản xuất Mẫu số 14:KT-CSSX:GSQL
16. Kết luận kiểm tra cơ sở sản xuất Mẫu số 14a:KLKT-CSSX:GSQL
17. Báo cáo quyết toán về tình hình xuất- nhập- tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để gia công, sản xuất hàng hóa xuất khẩu Mẫu số 15:BCQT-NVL:GSQL
18. Báo cáo quyết toán về tình hình nhập- xuất- tồn kho thành phẩm được sản xuất từ nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu Mẫu số 15a:BCQT-SP:GSQL
19. Báo cáo quyết toán về tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư xuất khẩu để sản xuất hàng hóa gia công tại nước ngoài hoặc tại DNCX Mẫu số 15b:BCQT-NLVTNN:GSQL
20. Báo cáo quyết toán về tình hình nhập khẩu sản phẩm gia công tại nước ngoài hoặc tại DNCX Mẫu số 15c:BCQT-SPNN:GSQL
21. Định mức thực tế sản xuất sản phẩm xuất khẩu Mẫu số 16:ĐMTT:GSQL
22. Quyết định kiểm tra báo cáo quyết toán xuất – nhập – tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu Mẫu số 17:QĐKT-BCQT:GSQL
23. Biên bản kiểm tra báo cáo quyết toán xuất – nhập – tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu Mẫu số 17a:BBKT-BCQT:GSQL
24. Kết luận kiểm tra báo cáo quyết toán xuất – nhập – tồn kho nguyên liệu, vật tư nhập khẩu và sản phẩm xuất khẩu Mẫu số 17b:KLKT-BCQT:GSQL
25. Thông báo hợp đồng gia công Mẫu số 18:TB-HĐGC:GSQL
26. Thông báo hợp đồng gia công lại Mẫu số 18a:TB-HĐGCL:GSQL
27. Báo cáo hàng hóa gửi kho thuê bên ngoài DNCX Mẫu số 19:NXTK-DNCX:GSQL
28. Báo cáo hàng hóa nhập khẩu theo hợp đồng xây dựng Mẫu số 20:NTXD-DNCX:GSQL
29. Thông báo hàng hóa trung chuyển Mẫu số 21:BKVC:GSQL
30. Bảng kê vận chuyển Mẫu số 21a:BKVC:GSQL
31. Đơn đề nghị chuyển khẩu hàng hóa Mẫu số 22:CKHH:GSQL
32. Bản kê số thuế phải nộp Mẫu số 23:NLNK-PTQ:GSQL
33. Thông báo về thực trạng hàng hóa trong kho và tình hình hoạt động của kho ngoại quan Mẫu số 24:BC-KNQ:GSQL
34. Danh mục hàng hóa đóng ghép chung container xuất khẩu Mẫu số 25:DMXK-CFS:GSQL
35. Thông báo tình hình hàng hóa nhập, xuất, tồn kho (CFS) Mẫu số 26:NXT-CFS:GSQL
36. Bảng tổng hợp các chứng từ chứng nhận việc giao nhận hàng hóa Mẫu số 27:THCT-KML:GSQL
37. Sổ theo dõi quản lý hàng hóa XNK đăng ký tờ khai một lần Mẫu 28:STD:GSQL
38. Danh sách container đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan Mẫu số 29:DSCT:GSQL
39. Danh sách hàng hóa đủ điều kiện qua khu vực giám sát hải quan Mẫu số 30:DSHH:GSQL
40. Bảng kê số hiệu container xuất khẩu Mẫu số 31:BKCT:GSQL
41. Thông báo thay đổi cảng xếp hàng (hàng đã vào KVGS) Mẫu số 32:TĐCX-NK:GSQL
42. Thông báo thay đổi tên phương tiện vận tải xuất cảnh Mẫu số 33:TĐPTVT:GSQL
43. Thông báo thay đổi cảng xếp hàng (hàng chưa vào KVGS) Mẫu số 34:TĐCX:GSQL
44. Biên bản chứng nhận Mẫu số 35:BBCN:GSQL
45. Yêu cầu giải trình Mẫu số 36:YCGT:GSQL
46. Giải trình Mẫu số 37:GT:GSQL
47. Quyết định kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu Mẫu số 38:QĐ-KTTHSD-GSQL
48. Biên bản kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu Mẫu số 39:BBKT-THSD:GSQL
49. Kết luận kiểm tra tình hình sử dụng, tồn kho nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị và hàng hóa xuất khẩu Mẫu số- 39a:KLKT-THSD-GSQL
50. Công văn chuyển tiếp nguyên liệu, vật tư dư thừa, máy móc, thiết bị từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công khác Mẫu số 40:CT-HĐGC:GSQL
51. Thông báo hệ thống khai hải quan gặp sự cố Mẫu số 41:TB-HTSC:GSQL

52. PHIẾU DOANH NGHIỆP CUNG CẤP, BỔ SUNG THÔNG TIN VỀ HỒ SƠ DOANH NGHIỆP

Tải Phiếu-cung-cấp-hồ-sơ-doanh-nghiệp

 

Khóa học xuất nhập khẩu thực tế số 1 Việt Nam bởi đội ngũ giáo viên đầy kinh nghiệm

Học 1 khóa tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

 sẽ giúp DN giảm thiểu nhiều rủi ro trong XNK, LOGISTICS và được chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế 

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

Đăng ký hóa học qua Đt/zalo: 0978392436 hoặc email: trungtamxnkquocte@gmail.com hoặc trực tiếp trên web 

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://www.khoahocxuatnhapkhau.vn/

https://vinalogistics.edu.vn/

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/n%C6%A1i-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-ngh%E1%BB%80-xu%E1%BA%A4t-nh%E1%BA%ACp-kh%E1%BA%A8u-th%E1%BB%B0c-t%E1%BA%BE-s%E1%BB%91-1-vi%E1%BB%87t-nam.1379/

Xem nội dung và lịch học https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

https://g.page/r/CUTnYGWABM9VEB0/review

0978392436