3134/HQTPHCM-ĐT V/v học tập và trao đổi kinh nghiệm quản lý loại hình GC, SXXK

  Khóa học Cách kiểm tra C/O nhập khẩu hợp lệ tránh bị bác và ...

1453, 6608/TCHQ-TXNK, 6067_TCHQ HOÀN GTGT HÀNG XUẤT TRẢ_23.11.2023 , 58384_251023-CONG TY XNK HEARTMADE_6067_HOÀN GTGT HÀNG XUẤT TRẢ_25.10.2023

  KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/ Khóa ...

48844_2425-HQBD_NỘP CO HÀNG MIỄN THUẾ_KHÔNG CHỊU THUẾ_MĐSD_25.09.2023

  Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất ...

397 /PVTM-P1 V/v mẫu Giấy chứng nhận chất lượng của công ty sản xuất, xuất khẩu mới SRF Industries (Thailand) Ltd trong vụ việc NR01.AD07

  Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất ...

102298_14112023_110331_NAKASHIMA BÁN HÀNG CỦA DNCX_07.11.2023

  Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất ...

42265_14082023-CONG TY SHINDENGEN VN_THUÊ KHO NGOÀI STOCK NLVT SXXK_14.08.2023

  Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất ...

5675/TCHQ-TXNK V/v Vướng mắc mặt hàng đá (Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Dịch vụ và Thương mại Quốc tế Mạnh Tiến)

  Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất ...

VBDI_02112023153809_4890_THỜI ĐIỂM XUẤT HÓA ĐƠN HÀNG XK_02.11.2023

Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất khẩu ...

Công văn 3119/HQTPHCM-GSQL Ngày 02 tháng 11 năm 2023 Về việc Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu hàng hóa đã qua sử dụng loại hình B11.

    KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/ ...

3899/TCHQ-GSQL Vv xuất khẩu vỏ container 2607/HQTPCHCM-GSQL kiểm tra chất lượng nhà nước container rỗng nhập khẩu

  Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất ...

0978392436