CV 6085/TCHQ-GSQL ngày 16/9/2020 V/v Người phát hành không phải là thành viên EVFTA, Bên thứ 3 trong EVFTA, REX

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/cv-6085-tchq-gsql-ng%C3%A0y-16-9-2020-v-v-ch%E1%BB%A9ng-t%E1%BB%AB-ch%E1%BB%A9ng-nh%E1%BA%ADn-xu%E1%BA%A5t-x%E1%BB%A9-h%C3%A0ng-h%C3%B3a-theo-evfta.678/ Hướng dẫn về tự chứng từ nhận xuất xứ của EU trong EVFTA ...

BIỂU THUẾ ƯU ĐÃI HIỆP ĐỊNH FORM EUR.1 EVFTA

XEM. Nghị định 111.2020.NĐ-CP ngày 18.9.20 BIỂU THUẾ EVFTA (B25) XEM BIEU THUE FILE EXCEL ...

CHỨNG TỪ CÔNG BỐ REX

Trước đây làm CO form A các bạn phải làm theo mẫu quy định, còn ...

Kho Văn Bản Giải Đáp Vướng Mắc Về C/O

 V/v vướng mắc C/O (công văn số 1347/TCHQ-GSQL ngày 11/3/2019) – Cục Hải quan TP. Hải Phòng.  V/v ...

CHIA SẺ KINH NGHIỆM XIN CẤP MÃ SỐ REX

 (1) Bạn nào đang xuất hàng mà dùng form A thì tranh thủ nộp hồ ...

CÁC THUẬT NGỮ TIẾNG ANH TRONG QUY TẮC XUẤT XỨ HÀNG HÓA – C/O

C/O (Certificate of Origin): Chứng Nhận Xuất Xứ Hàng Hoá CEPT (Common Effective Preferences Tariff): ...

HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP KHAI BÁO ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP MÃ REX VÀ LÔ HÀNG TỰ CNXX TRỰC TUYẾN.

XEM HUONG_DAN_DOANH_NGHIEP_REX XEN ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI KHAI BÁO REX TRÊN TRANG ĐIỆN TỬ CỦA ...

0978392436