GIỚI THIỆU VỀ CƠ CHẾ TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ TRONG HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP)

  Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất ...

578/GSQL-GQ4 V/v vướng mắc C/O mẫu E

  Khóa học Cách kiểm tra C/O nhập khẩu hợp lệ tránh bị bác và ...

24. Tinh huong CO Nhap khau khác

CV số 15203_ Quy định than nhập khẩu phải xuất trình CO   Khóa học ...

3.Quy định về HS code trên CO

CV 6365 TCHQ.GSQL Xem xét tiêu chí xx và khác biệt HS code trên xen ...

5.CO chuyển tải

  Khóa học Cách kiểm tra C/O nhập khẩu hợp lệ tránh bị bác và ...

Số777/XNK-XXHH V/v Nhật Bản triển khai cấp C/O mẫu AJ, JV điện tử

  Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất ...

207/TCHQ-GSQL V/v C/O mẫu E cấp sau

      Khóa học Cách kiểm tra C/O nhập khẩu hợp lệ tránh bị ...

385/CV- Hapam Vv khai báo định mức cho thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa hàng XK – Công ty TNHH Hapam Viet Nam

  Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất ...

571/TCHQ-GSQL V/v thông báo mẫu chữ ký và con dấu mới cập nhật cho C/O ưu đãi

  Khóa học Cách kiểm tra C/O nhập khẩu hợp lệ tránh bị bác và ...

0978392436