Thuốc thú y chứa Doxycyclin thuộc nhóm 30.04

Thuốc thú y chứa Doxycyclin thuộc nhóm 30.04

(HQ Online) – Trước vướng mắc của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về phân loại thuốc thú y chứa Doxycyclin, Tổng cục Hải quan cho rằng, thuốc thú y đã được đóng gói để bán lẻ thuộc nhóm 30.04.
Theo Tổng cục Hải quan, căn cứ Thông tư 14/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư 65/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành Danh mịc hàng hóa XNK Việt Nam; Chú giải chi tiết HS nhóm 30.04… thì mặt hàng có kết quả phân tích là “thuốc thú y có thành phần hoạt chất Doxycyclin HCL và colistin sulphat, dạng bột, đóng gói 50g”, là thuốc thú ý có chứa kháng sinh thuộc nhóm tetracylin và nhóm polymyxins, đã được đóng gói để bán lẻ nên thuộc nhóm 30.04, phân nhóm 3004.20.

Tổng cục Hải quan đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tham khảo và có trả lời hướng dẫn DN thực hiện.

Đảo Lê

0978392436