Thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/thu%E1%BA%BF-gtgt-%C4%91%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-trang-thi%E1%BA%BFt-b%E1%BB%8B-y-t%E1%BA%BF.477/

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/forums/th%E1%BB%A7-t%E1%BB%A5c-nh%E1%BA%ADp-kh%E1%BA%A9u-kh%E1%BA%A9u-thi%E1%BA%BFt-b%E1%BB%8B-y-t%E1%BA%BF-v%C3%A0-thu%E1%BA%BF-gtgt.93/

1. Công văn số 3917/TCHQ-TXNK ngày 15/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế
CV3917TCHQ2020
2. Công văn số 3960/TCHQ-TXNK ngày 16/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế
CV3960TCHQ2020
3. Công văn số 3959/TCHQ-TXNK ngày 16/6/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế
CV3959TCHQ2020

  1. Công văn số 6107/TCHQ-TXNK ngày 17/9/2020 của Tổng cục Hải quan v/v Thuế GTGT đối với trang thiết bị y tế
  1. 623
    624

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0978392436