Hướng dẫn xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc, nghị định thư tổ Yến yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc ,đăng ký mã GACC, Thủ tục xuất khẩu sữa tươi,

Danh sách các công ty được phép xuất khẩu tổ yến chính ngạch sang Trung Quốc https://camnangxnk-logistics.net/danh-sach-cac-cong-ty-duoc-phep-xuat-khau-to-yen-chinh-ngach-sang-trung-quoc/ Công văn số 144/TY-TYCĐ ngày 31/01/2023 về việc hướng dẫn giám sát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu sang Trung Quốc Công văn số 8107/BNN-TY ngày 01/12/2022 Bộ NN&PTNT hướng dẫn xuất … Đọc tiếp Hướng dẫn xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc, nghị định thư tổ Yến yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc ,đăng ký mã GACC, Thủ tục xuất khẩu sữa tươi,