Hướng dẫn xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc, nghị định thư tổ Yến yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc ,đăng ký mã GACC, Thủ tục xuất khẩu sữa tươi,

Xuất Khẩu Tổ Yến

Danh sách các công ty được phép xuất khẩu tổ yến chính ngạch sang Trung Quốc

https://camnangxnk-logistics.net/danh-sach-cac-cong-ty-duoc-phep-xuat-khau-to-yen-chinh-ngach-sang-trung-quoc/

Công văn số 144/TY-TYCĐ ngày 31/01/2023 về việc hướng dẫn giám sát an toàn thực phẩm đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu sang Trung Quốc

Công văn số 8107/BNN-TY ngày 01/12/2022 Bộ NN&PTNT hướng dẫn xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc

https://camnangxnk-logistics.net/cong-van-so-8107-bnn-ty-ngay-01-12-2022-bo-nnptnt-huong-dan-xuat-khau-to-yen-sang-trung-quoc/

Số: 2163 /TY-HTQT V/v hướng dẫn đăng ký xuất khẩu tổ yến từ Việt Nam sang Trung Quốc

Kính gửi:
– Chi cục Thú y các vùng I, II, III, IV, V, VI, VII;

– Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh;

– Chi cục có chức năng quản lý chuyên ngành thúy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

– Các doanh nghiệp, hiệp hội, hội có hoạt động kinh doanh, chế biến tổ yến.

Để tổ chức thực hiện Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc (Nghị định thư) đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và PTNT) và Tổng cục Hải quan Trung Quốc (TCHQ Trung Quốc) ký và có hiệu lực từ ngày 09/11/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị vào ngày 22/11/2022 và ban hành Công văn số 8107/BNN-TY ngày 01/12/2022 hướng dẫn các địa phương và doanh nghiệp triển khai thực hiện Nghị định thư. Cục Thú y đề nghị các đơn vị hướng dẫn, hỗ trợ và các doanh nghiệp chủ động tổ chức thực hiện đúng các nội dung của Nghị định thư và Công văn số 8107/BNN-TY của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Hiện nay, Cục Thú y đang chủ động, tích cực trao đổi với TCHQ Trung Quốc để thống nhất mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu tổ yến; việc xuất khẩu tổ yến của Việt Nam chỉ có thể thực hiện được khi TCHQ Trung Quốc chấp thuận mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu.

Để chuẩn bị kỹ các điều kiện, nội dung và có thể xuất khẩu được tổ yến ngay khi TCHQ Trung Quốc chấp thuận mẫu Giấy chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu, Cục Thú y hướng dẫn doanh nghiệp quy trình đăng ký xuất khẩu như sau:

Bước 1: Doanh nghiệp cần đăng ký mã số nhà nuôi chim yến với địa phương nơi có nhà nuôi chim yến theo quy định của pháp luật về chăn nuôi, hướng dẫn tại Công văn số 8107/BNN-TY ngày 01/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Bước 2: Doanh nghiệp có nhu cầu xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc cần gửi văn bản đến Cục Thú y đề nghị hướng dẫn, hỗ trợ các thủ tục xuất khẩu sản phẩm tổ yến sang Trung Quốc; kèm theo văn bản cần có: (i) Danh sách các nhà

2

nuôi chim yến cung cấp tổ yến nguyên liệu cho doanh nghiệp (bao gồm thông tin: mã số nhà yến, tên, địa chỉ nhà yến, diện tích và sản lượng nhà yến); (ii) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (để làm thủ tục xác nhận tài khoản doanh nghiệp trên hệ thống đăng ký doanh nghiệp của TCHQ Trung Quốc); (iii) Các giấy chứng nhận quản lý chất lượng của cơ sở chế biến tổ yến (chứng nhận HACCP, ISO…).

Bước 3: Căn cứ đề nghị của doanh nghiệp, Cục Thú y có công văn hướng dẫn giám sát dịch bệnh tại các nhà nuôi chim yến, giám sát an toàn thực phẩm tại cơ sở chế biến tổ yến xuất khẩu; chỉ đạo các Chi cục Thú y vùng lập kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện giám sát và thông báo cho doanh nghiệp để phối hợp thực hiện và doanh nghiệp chi trả chi phí giám sát.

Bước 4: Sau khi có kết quả giám sát dịch bệnh và an toàn thực phẩm đạt yêu cầu, các doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu với TCHQ Trung Quốc theo qui định tại Lệnh 248 của TCHQ Trung Quốc, cụ thể như sau:

– Vào hệ thống quản lý đăng ký doanh nghiệp của TCHQ Trung Quốc (Hệ thống CIFER) theo đường link E-government Platform for the Origin of China’s Exports (singlewindow.cn) để đăng ký tài khoản.

– Sau khi đăng ký thành công tài khoản trên Hệ thống CIFER, doanh nghiệp cần gửi Công văn đến Cục Thú y đề nghị xác nhận tài khoản. Công văn phải nêu rõ tên tài khoản (User), tên, địa chỉ doanh nghiệp và các thông tin doanh nghiệp đã khai báo trên Hệ thống CIFER. Lưu ý: Các thông tin này phải chính xác theo giấy tờ hợp lệ, vì khi tài khoản được tạo thành công, doanh nghiệp không thể sửa đổi các thông tin đã đăng ký.

– Sau khi tài khoản được xác nhận, doanh nghiệp đăng nhập tài khoản và thực hiện khai báo, tải lên các giấy tờ chứng minh tư cách doanh nghiệp như: Giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng, các kết quả giám sát dịch bệnh và an toàn thực phẩm… (các giấy tờ cần dịch tốt nhất sang tiếng Trung Quốc hoặc tiếng Anh trước khi tải lên Hệ thống CIFER).

Bước 5: Sau khi doanh nghiệp khai báo và tải các giấy tờ theo yêu cầu lên Hệ thống CIFER, Cục Thú y sẽ bổ sung thư xác nhận doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu của Nghị định thư (đã được giám sát dịch bệnh và an toàn thực phẩm) và gửi cho TCHQ Trung Quốc xem xét, quyết định.

Bước 6: Kết quả đăng ký doanh nghiệp sẽ được TCHQ Trung Quốc thông báo trực tiếp cho doanh nghiệp qua tài khoản doanh nghiệp đăng ký tại Bước 4.

Bước 7: Doanh nghiệp được TCHQ Trung Quốc chấp thuận sẽ thực hiện các thủ tục xuất khẩu tổ yến theo quy định về kiểm dịch xuất khẩu sản phẩm động vật tại Thông tư số 25/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Cục Thú y đề nghị các đơn vị, các doanh nghiệp chủ động nghiên cứu và tổ chức thực hiện theo các quy định của Nghị định thư, chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT và hướng dẫn nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ với Cục Thú y (Phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông, email: htqt.dahvn@gmail.com hoặc ĐT: 0243 8693605) đề được hướng dẫn và giải đáp./.

 1. Hướng dẫn xuất khẩu Tổ Yến sang Trung Quốc từ hôm nay 10-11-2022

Thông báo số 110 năm 2022 của Tổng cục Hải quan (Thông báo về yêu cầu kiểm tra, kiểm dịch đối với sản phẩm Tổ yến Việt Nam nhập khẩu) , nội dung thông báo như sau:

Theo các quy định và luật pháp có liên quan của nước ta và “Nghị định thư giữa Tổng cục Hải quan Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về Kiểm tra, Kiểm dịch và Điều kiện Vệ sinh đối với Xuất khẩu gia cầm Nest Products from Vietnam to China”, tổ yến Việt Nam đáp ứng đủ điều kiện được phép nhập khẩu từ nay.
1. Căn cứ kiểm tra, kiểm dịch
(1) Luật pháp, quy định và quy tắc của bộ.
“Luật An toàn thực phẩm của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” và các quy định thi hành, “Luật Kiểm dịch Động vật và Thực vật Xuất nhập khẩu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” và các quy định thi hành, “Luật Kiểm tra Hàng hóa Xuất nhập khẩu của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa” và việc thi hành quy định, “Quy định của Hội đồng Nhà nước về tăng cường thực phẩm, v.v. Quy định đặc biệt về giám sát và quản lý an toàn sản phẩm”, và “Các biện pháp quản lý an toàn thực phẩm xuất nhập khẩu”, “Quy định về quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu ở nước ngoài”, v.v. .
(2) Nghị định thư song phương.
Nghị định thư về kiểm tra, kiểm dịch và điều kiện vệ sinh đối với sản phẩm yến sào xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc giữa Tổng cục Hải quan nước CHND Trung Hoa và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước CHXHCN Việt Nam.
2. Phạm vi sản phẩm yến sào Việt Nam (gọi tắt là sản phẩm) được phép nhập khẩu
Sản phẩm dùng để chỉ tổ yến và các sản phẩm của nó được tạo thành từ nước bọt của chim yến và chim én cùng loại, đã loại bỏ bụi bẩn và lông chim, phù hợp làm thực phẩm cho người.
3. Yêu cầu của nhà sản xuất sản phẩm
Việc sản xuất và chế biến các sản phẩm phải tuân thủ các quy định về kiểm tra, kiểm dịch và an toàn thực phẩm có liên quan của Trung Quốc và Việt Nam. Nhà yến của sản phẩm phải được đăng ký bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và báo cáo cho phía Trung Quốc. Các doanh nghiệp chế biến sản phẩm phải đăng ký theo “Quy định của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Quản lý Đăng ký Doanh nghiệp Sản xuất Thực phẩm ở Nước ngoài Nhập khẩu” Chỉ những doanh nghiệp chế biến đã được đăng ký tại Trung Quốc mới được phép xuất khẩu sản phẩm sang Trung Quốc. Doanh nghiệp chế biến sản phẩm yến sào phải có năng lực thực hiện xử lý vệ sinh hiệu quả sản phẩm yến sào.
4. Yêu cầu kiểm tra, kiểm dịch liên quan
(1) Phía Việt Nam cần xác nhận tình hình dịch bệnh cúm gia cầm và bệnh Newcastle trên lãnh thổ của mình, đồng thời báo cáo với phía Trung Quốc rằng trong 12 tháng qua không có trường hợp mắc bệnh cúm gia cầm và bệnh Newcastle nào được báo cáo tại khu vực có nhà yến. xác định vị trí.
(2) Phía Việt Nam cần thiết lập hệ thống quản lý sức khỏe và phòng chống dịch bệnh chim yến; xây dựng quy trình vận hành kiểm soát sức khỏe thu hoạch và vận chuyển tổ yến; xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát dịch bệnh động vật hàng năm và các chất độc hại liên quan đến sức khỏe kiểm dịch và an toàn thực phẩm của sản phẩm yến sào xuất khẩu Kế hoạch giám sát dịch bệnh hàng năm sẽ bao gồm kế hoạch giám sát một số lượng hợp lý bệnh cúm chim yến và bệnh Newcastle đã được báo cáo cho phía Trung Quốc.
(3) Phía Việt Nam nên thiết lập hệ thống truy xuất nguồn gốc tổ yến từ tổ yến nuôi đến khi xuất khẩu để đảm bảo truy xuất nguồn gốc và thu hồi các sản phẩm liên quan khi có vấn đề và truy ngược lại tổ yến đã đăng ký.
(4) Các sản phẩm yến sào nhập khẩu (trừ sản phẩm yến sào ăn liền đã qua sơ chế đóng hộp) phải tuân theo hệ thống phê duyệt kiểm dịch và không được phép nhập cảnh khi chưa được phê duyệt.
(5) Sản phẩm được sản xuất và chế biến theo hệ thống chất lượng hiệu quả, đã trải qua quá trình xử lý nhiệt hiệu quả, không bị nhiễm bất kỳ mầm bệnh nào có thể gây hại cho gia cầm hoặc sức khỏe con người, đồng thời tuân thủ các yêu cầu của luật pháp và quy định của Việt Nam và Trung Quốc ; Xử lý vệ sinh hiệu quả đã được thực hiện; bao bì bên ngoài và thùng vận chuyển đã được khử trùng.
5. Yêu cầu về Giấy chứng nhận Sản phẩm
Mỗi lô phải kèm theo giấy chứng nhận xuất xứ và giấy chứng nhận sức khỏe thú y gốc. Giấy chứng nhận sức khỏe thú y được viết bằng tiếng Trung và tiếng Anh, hình thức và nội dung của nó phải được cả hai bên chấp thuận trước.
Giấy chứng nhận thú y do phía Việt Nam cấp phải ghi rõ:
(1) Số đăng ký nhà yến, số đăng ký doanh nghiệp chế biến, nguồn nguyên liệu sản phẩm.
(2) Các biện pháp phòng ngừa cần thiết đã được thực hiện để ngăn sản phẩm tiếp xúc với tất cả các nguồn vi-rút cúm gia cầm.
(3) Sản phẩm tuân thủ luật pháp và quy định của Trung Quốc cũng như các tiêu chuẩn và yêu cầu có liên quan.
(4) Phù hợp với tiêu dùng của con người.
6. Yêu cầu về đóng gói và ghi nhãn sản phẩm

Sản phẩm phải được đóng gói bằng vật liệu hoàn toàn mới, đáp ứng tiêu chuẩn vệ sinh quốc tế. Tên sản phẩm, trọng lượng, tên chuồng chim và số đăng ký, tên công ty chế biến, địa chỉ và số đăng ký, điều kiện bảo quản sản phẩm, ngày sản xuất và các thông tin liên quan khác phải được đánh dấu trên bao bì bên trong và bên ngoài bằng cả tiếng Trung và tiếng Anh, việc ghi nhãn thông tin sản phẩm phải tuân thủ luật pháp và quy định của Trung Quốc cũng như các tiêu chuẩn và yêu cầu có liên quan. Nhãn của sản phẩm đóng gói sẵn phải đáp ứng các yêu cầu của luật pháp, quy định và tiêu chuẩn của Trung Quốc về ghi nhãn thực phẩm đóng gói sẵn.

Thông báo đặc biệt.

Tổng cục Hải quan

Ngày 14 tháng 11 năm 2022

Nghị định thư tổ Yến, Tài liệu Hội nghị triển khai nghị định thư yêu cầu kiểm dịch, kiểm tra và vệ sinh thú y đối với sản phẩm tổ yến xuất khẩu từ Việt Nam sang Trung Quốc

Dịch vụ đăng ký mã số GACC để xuất khẩu sang Trung Quốc:  TỔ YẾN, NƯỚC YẾN, TRÁI CÂY SẤY, NÔNG SẢN, DƯỢC LIỆU, GIA VỊ, THỦY HẢI SẢN, MẬT ONG, DƯỢC LIỆU, TRÁI CÂY CẤP ĐÔNG, ỚT,  TRÁI CÂY CHẾ BIẾN , THỰC PHẨM… sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249, GACC, CIFER, IRE.CUSTOMS

Nhiều DN tự mày mò làm được cấp mã đến khi xuất hàng sang China không được thông quan do không đúng mã hs code, CIQ code, cách ghi nhãn bao bì, mã sai nhóm hàng …gây thiệt hại rất lớn, nên đăng ký qua Trung Tâm XNK Logistics Quốc Tế (Vina Logistics)

NƠI ĐĂNG KÝ MÃ GACC UY TÍN VÀ CHUYÊN NGHIỆP NHẤT.

NƠI DUY NHẤT CAM KẾT LÀM ĐÚNG MÃ ĐỂ ĐƯỢC THÔNG QUAN BÊN PHÍA HẢI QUAN TRUNG QUỐC

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

LIÊN HỆ: ĐT/ZALO: 0978392436

Dangkymagacclenh248.com

https://camnangxnk-logistics.net/lenh-so-248-va-249-la-gi-ban-dich-noi-dung-lenh-so-248-va-249-ve-quan-ly-attp-xuat-nhap-khau-cua-tong-cuc-hai-quan-trung-quoc/

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/dich-vu-chuyen-dang-ky-ma-so-de-xuat-khau-sang-trung-quoc.5199/

2. Thủ tục xuất khẩu sữa tươi sang Trung Quốc

Việc đầu tiên là phải được cơ quan chức năng bên Trung Quốc cấp phép

cho đến nay Trung Quốc đã cấp Mã giao dịch cho phép 9 Công ty/Nhà máy của Việt Nam xuất khẩu các sản phẩm sữa sang thị trường nước này.

Danh sách các loại sữa được phép xuất khẩu sang Trung Quốc

1 Sữa biến tính-sữa biến tính 
2 Sữa lên men 
3 Sữa lên men có hương vị sữa 
4 Sữa đặc có đường 
5 Sữa tiệt trùng-sữa tiệt trùng 
6 Sữa đặc khác-sữa đặc khác 
7 Pho mát khác- pho mát khác 
8 Sữa và các sản phẩm từ sữa khác 

Ngày 16/3/2021, Tổng cục Hải quan Trung Quốc thông báo cấp Mã giao dịch cho phép 2 công ty của Việt Nam được phép xuất khẩu sản phẩm sữa sang thị trường Trung Quốc.

Đó là Công ty FrieslandCampina Hà Nam (sữa tiệt trùng và sữa lên men); và Công ty FrieslandCampina Việt Nam (sữa tiệt trùng, sữa lên men, sữa đặc có đường và các sản phẩm sữa khác).

Công Ty TNHH FrieslandCampina Hà Nam (FRIESLAND CAMPINA HANAM COMPANY LIMITED) được phép xuất khẩu sản phẩm sữa tiệt trùng và sữa lên men sang thị trường Trung Quốc.

Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam (FRIESLAND CAMPINA VIETNAM COMPANY LIMITED) được phép xuất khẩu sản phẩm sữa tiệt trùng, sữa lên men, sữa đặc có đường và các sản phẩm sữa khác sang thị trường Trung Quốc.

Trước đó, ngày 11/1, Tổng cục Hải quan Trung Quốc cũng đã cấp mã giao dịch cho phép 1 công ty và 1 nhà máy của Việt Nam được xuất khẩu sản phẩm sữa sang Trung Quốc.

Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng của Trung Quốc đã cấp Mã giao dịch cho phép 9 Công ty/Nhà máy của Việt Nam xuất khẩu các sản phẩm sữa sang thị trường Trung Quốc. Trong đó bao gồm TH True Milk (sản phẩm sữa tiệt trùng và sữa biến đổi); Hanoimilk (sữa lên men); Công ty Bel Việt Nam (các loại phô mai khác); Nutifood (sữa tiệt trùng, sữa biến đổi và sữa lên men bổ sung hương vị); 3 nhà máy của Vinamilk (Nhà máy Sữa Thống Nhất với sản phẩm sữa đặc, Nhà máy Sữa Sài Gòn với sản phẩm sữa lên men bổ sung hương vị, Nhà máy Sữa Trường Thọ với sản phẩm sữa tiệt trùng, sữa biến đổi, sữa đặc có đường và các sản phẩm sữa đặc khác); Công ty FrieslandCampina Hà Nam (sữa tiệt trùng và sữa lên men); và Công ty FrieslandCampina Việt Nam (sữa tiệt trùng, sữa lên men, sữa đặc có đường và các sản phẩm sữa khác).

Việc liên tiếp có nhiều tên doanh nghiệp sữa của Việt Nam trong danh sách được xuất khẩu sữa sang thị trường Trung Quốc mang lại kỳ vọng tăng trưởng xuất khẩu sữa chính ngạch trong thời gian tới. Đây cũng là cơ hội lớn cho ngành chăn nuôi bò sữa và sản xuất, chế biến sữa của Việt Nam phát triển./.

 1. Quy định pháp luật.

Điều kiện để sản xuất sữa bột xuất khẩu

Căn cứ theo quy định tại Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định về điều kiện đảm bảo an toàn trong sản xuất thực phẩm, trong đó có sản xuất sữa bột phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Có địa điểm, diện tích thích hợp, có khoảng cách an toàn đối với nguồn gây độc hại, nguồn gây ô nhiễm và các yếu tố gây hại khác.
 • Có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật phục vụ sản xuất.
 • Có đủ trang thiết bị phù hợp để xử lý nguyên liệu, chế biến, đóng gói, bảo quản và vận chuyển các loại thực phẩm khác nhau; có đủ trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện rửa và khử trùng, nước sát trùng, thiết bị phòng, chống côn trùng và động vật gây hại.
 • Có hệ thống xử lý chất thải và được vận hành thường xuyên theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.
 • Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và lưu giữ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm và các tài liệu khác về toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
 • Tuân thủ quy định về sức khỏe, kiến thức và thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

Bên cạnh đó cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải bảo đảm các điều kiện về bảo quản thực phẩm theo quy điinh pháp luật.

 1. Mã HS.

Sữa có mã HS thuộc:

Chương 04: Sữa và các sản phẩm từ sữa; trứng chim và trứng gia cầm; mật ong tự nhiên; sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác

0401 – Sữa và kem, chưa cô đặc và chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác.

 1. Hồ sơ khai hải quan

Để làm thủ tục xuất nhập khẩu sữa, doanh nghiệp cần chủ bị bộ hồ sơ sau:

 • Giấy đăng ký kiểm dịch động vật.
 • C/O.
 • Bill of lading.
 • Tờ khai hải quan.
 • Invoice & Packinglist.
 • Bản tự công bố đi kèm Giấy phép nhập khẩu.

 

Mã số vùng trồng là gì? Place of Production, Mã số vùng trồng (Mã số đơn vị sản xuất), (PUC – Production Unit Code), Thủ Tục Và Quy Trình Đăng Ký Mã Số Vùng Trồng? nơi đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói

Tổ Yến được Xuất khẩu sang Trung Quốc gồm những thủ tục gì?

1. Chuyên tư vấn làm đăng ký mã vùng trồng, mã cơ sở đóng gói để xuất khẩu đi các nước trên thế giới

Trung tâm XNK Logistics Quốc Tế (Vina Logistics)

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

LIÊN HỆ: ĐT/ZALO: 0978.392436

2. Dịch vụ Chuyên đăng ký mã số để xuất khẩu sang Trung Quốc theo lệnh 248, 249

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/dich-vu-chuyen-dang-ky-ma-so-de-xuat-khau-sang-trung-quoc.5199/

Nơi đào tạo xuất nhập khẩu thực tế hàng đầu Việt Nam

Học 1 khóa tại Trung tâm XNK Logistics Quốc Tế (https://camnangxnk-logistics.net/) sẽ giúp DN giảm thiểu nhiều rủi ro trong XNK, LOGISTICS và được chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

Đăng ký hóa học qua Đt/zalo: 0978392436 hoặc email: trungtamxnkquocte@gmail.com hoặc trực tiếp trên web

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://www.khoahocxuatnhapkhau.vn/

https://vinalogistics.edu.vn/

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/n%C6%A1i-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-ngh%E1%BB%80-xu%E1%BA%A4t-nh%E1%BA%ACp-kh%E1%BA%A8u-th%E1%BB%B0c-t%E1%BA%BE-s%E1%BB%91-1-vi%E1%BB%87t-nam.1379/

Xem nội dung và lịch học https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

 

0978392436