4125/TCHQ-TXNK, 7376/TCHQ-TXNK Thủ tục tiêu hủy hàng nhập khẩu, Tiêu hủy hàng hóa của DNCX, 6048/TCHQ-TXNK xử lý thuế hàng hóa SXXK tiêu hủy, sơ hủy

Điều 31 Nghị định 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Nghị định 18/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ, thủ tục miễn thuế khi làm thủ tục hải quan: “Hàng hóa NK thuộc các trường hợp quy định tại Điều 16 Luật Thuế XK, thế NK (trừ trường hợp quy định tại khoản 6, khoản 7 Điều 16) buộc phải tiêu hủy và thực tế đã tiêu hủy theo quy định của pháp luật được miễn thuế NK. Việc tiêu hủy phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan và có sự giám sát trực tiếp của công chức Hải quan. Trước khi tiêu hủy, người nộp thuế phải có văn bản thông báo cho cơ quan Hải quan nêu rõ lý do tiêu hủy, tên gọi hàng hóa tiêu hủy, thời gian và địa điểm tiêu hủy; văn bản cho phép tiêu hủy của cơ quan quản lý chuyên ngành hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường”.

Trước khi tiêu hủy, người nộp thuế phải thông báo cho cơ quan Hải quan về hàng hóa tiêu hủy, lý do tiêu hủy, thời gian và địa điểm tiêu hủy, văn bản cho phép tiêu hủy của cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Trường hợp hàng hóa được phép tiêu hủy và thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật thì được miễn thuế NK.

1. Công văn 4125/TCHQ-TXNK 2021 về việc tiêu hủy hàng hóa nhập khẩu

2. 7376/TCHQ-TXNK v/v Tiêu hủy hàng hóa của DNCX

7376/TCHQ-TXNK v/v Tiêu hủy hàng hóa của DNCX

3. 6048/TCHQ-TXNK xử lý thuế hàng hóa SXXK tiêu hủy, sơ hủy

4. 2538/HQHP-GSQL Vv hướng dẫn tiêu huỷ hàng hoá loại hình GC, SXXK, DNCX

https://camnangxnk-logistics.net/cv-2538-hqhp-gsql-vv-huong-dan-tieu-huy-hang-hoa-loai-hinh-gc-sxxk-dncx/

 

1. KHÓA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN HỌC VÀ THỰC HÀNH THỰC TẾ

SỐ LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN: TRUNG BÌNH 3 GIẢNG VIÊN/LỚP BCQT ĐẾN TỪ DNCX, SXXK, GIA CÔNG

GIÁO TRÌNH BÀI BẢN, VĂN BẢN MỚI NHẤT + THỰC HÀNH

Học phí 3triêu đồng, 

Sau khi các bạn học xong sẽ hỗ trợ đến khi thành thạo

Bạn nào học thì vào nhóm https://zalo.me/g/bklmwy030

ĐT/Zalo: 0978392436

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-bao-cao-quyet-toan-sxxk-gia-cong-dncx-chat-luong-cao-hoc-that-lam-that.714/

2.  DỊCH VỤ LÀM BÁO CÁO QUYẾT TOÁN (BCQT) UY TÍN, CHUYÊN NGHIỆP CÁC LOẠI HÌNH SXXK, GC, CX LIÊN HỆ 0978392436

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/nhan-lam-dich-vu-bao-cao-quyet-toan-sxxk-gc-cx-lien-he-0978392436.1088/

0978392436