Thủ Tục Tạm Nhập Tái Xuất Phụ Tùng, Máy Móc Sửa Chữa Tàu Biển, 7613/TCHQ-GSQL

7613_TCHQ-GSQL_m_99150

 Địa điểm làm thủ tục hải quan hàng TNTX

Về địa điểm làm thủ tục hải quan hàng tạm nhập tái xuất – Phụ tùng tàu sửa chữa

Công ty là đại lý tàu biển và đại lý hải quan. Vừa qua, công ty có nhận làm thủ tục hải quan cho lô hàng: 

 • Mặt hàng: Tấm chắn bằng thép, hình tròn đường kính 595mm, bộ phận của khớp nối Vulkan, phụ tùng máy phát điện part ID: 2G19R5005M.
 •  Số lượng: 01 kiện – 24 kg – Trị giá: $300
 •  Hàng hóa không thanh toán. 

Đây là phụ tùng trên tàu chở container, phụ tùng đã bị hỏng cần gửi đi nước ngoài để sửa chữa. Khi tàu cập cảng tại Qui Nhơn, dưới sự giám sát của Biên phòng và Hải quan giám sát, kiện hàng được đưa từ trên tàu vào Việt Nam để làm TTHQ tạm nhập tái xuất (TNTX). 

Phụ tùng tàu. Ảnh minh hoạ
Phụ tùng tàu. Ảnh minh hoạ

 

Sau khi hoàn tất thủ tục sẽ gửi vào TPHCM để bắt chuyến bay gửi đi nước ngoài. Theo quy định bảng mã loại hình tại 1357/QĐ-TCHQ, hàng hóa của chúng tôi thuộc “Máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng tạm nhập để thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài” => Khai báo loại hình G13/G23 tạm nhập – tái xuất miễn thuế. 

Tuy nhiên, phía CCHQ Qui Nhơn tư vấn loại hình này không phù hợp, lý do hàng không phải đưa vào Việt Nam để sửa chữa mà đưa đi nước ngoài nên đã hướng dẫn chúng tôi khai báo loại hình G14 (Tạm nhập khác), đóng thuế NK bình thường.

Chúng tôi đã mở tờ khai G14 tại CCHQ Qui Nhơn, đã hoàn tất đóng thuế và thông quan tạm nhập. Nay chúng tôi tiến hành thủ tục tái xuất, phía CCHQ Qui Nhơn tư vấn theo K3, Đ55a: “3. Địa điểm làm thủ tục hải quan: Thực hiện tại Chi cục hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục hải quan nơi có cơ sở sản xuất, dự án” nên yêu cầu chúng tôi mở tờ khai tái xuất tại CCHQ SB Tân Sơn Nhất (TPHCM) vì hàng đưa lên máy bay tại Tân Sơn Nhất, CCHQ Qui Nhơn tiếp nhận tờ khai tái xuất là không phù hợp. 

Tại Chi cục HQ Sân Bay Tân Sơn Nhất tư vấn cho DN lựa chọn mở tờ khai tại Chi Cục HQ Qui Nhơn là đúng qui định và phù hợp nhất Doanh Nghiệp. Nay kính mong Quý CCHQ Đồng Nai tư vấn giúp chúng tôi: 

1. Chúng tôi khai báo loại hình G14 là phù hợp hay không? Nếu không phù hợp, nhờ Quý Hải quan tư vấn giúp mã loại hình cho trường hợp này (Hàng phụ tùng đưa từ trên tàu nước ngoài vào Việt Nam, không có vận đơn do hãng tàu phát hành, làm thủ tục gửi đi nước ngoài sửa chữa, hàng hóa không thanh toán). 

2. Tờ khai tạm nhập đã mở tại CCHQ Qui Nhơn => để thuận tiện cho việc khai tờ khai tái xuất chúng tôi sẽ mở tờ khai tái xuất G24 tại chi Cục Hải quan Qui Nhơn là phù hợp và đúng Qui định không?

Căn cứ:

 • Căn cứ Khoàn 25 Điều 1, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan”, quy định:

“25. Điều 52 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 52. Thủ tục hải quan đối với máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng, vật dụng tạm nhập để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài hoặc tạm xuất để thay thế, sửa chữa tàu biển, tàu bay Việt Nam ở nước ngoài

1. Đối với máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng, vật dụng tạm nhập, tạm xuất do chính tàu bay, tàu biển mang theo khi nhập cảnh, xuất cảnh hoặc gửi trước hoặc gửi sau thời điểm nhập cảnh, xuất cảnh của tàu bay, tàu biển:

 • a) Người khai hải quan là người điều khiển tàu bay, tàu biển hoặc đại lý của chủ tàu bay, tàu biển;
 • b) Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Mục 5 Chương này.

2. Hồ sơ hải quan:

 • a) Tờ khai hải quan theo mẫu do Bộ Tài chính ban hành;
 • b) Chứng từ vận tải trong trường hợp hàng hóa vận chuyển bằng đường biển, đường hàng không, đường sắt (trừ trường hợp mang theo tàu nhập cảnh): 01 bản chụp;
 • c) Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu, văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật có liên quan: 01 bản chính.

3. Địa điểm làm thủ tục hải quan: Chi cục Hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh.

4. Máy móc, thiết bị, linh kiện, phụ tùng tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập để sửa chữa hoặc sử dụng cho hoạt động của tàu biển, tàu bay theo hợp đồng cung ứng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế tàu biển, tàu bay ký với đối tác nước ngoài thì địa điểm làm thủ tục hải quan thực hiện tại Chi cục Hải quan thuận tiện. Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định đối với loại hình gia công theo hướng dẫn của Bộ Tài chính”

 • Căn cứ Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan “về việc Ban hành bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng”, quy định:

(1) Mã loại hình G14 “Tạm nhập khác”. Sử dụng trong trường hợp:
a) Ô tô, xe máy tạm nhập của các tổ chức, cá nhân được hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao;
b) Sử dụng trong các trường hợp tạm nhập khác chưa được chi tiết nêu tại G11, G12, G13.
Như vậy, trường hợp Cty đã khai báo Mã loại hình G14 cho tờ khai tạm nhập thiết bị vào Việt Nam, thì khi tiếp tục tạm xuất thiết bị ra nước ngoài để sửa chữa Cty có thể khai báo tờ khai tạm xuất với Mã loại hình G61. Với hướng dẫn sử dụng như sau (điểm đ):

(2) Mã loại hình G61 “Tạm xuất hàng hóa”
Sử dụng trong trường hợp:

 • a) Tạm xuất hàng hóa ra nước ngoài, vào khu phi thuế quan hoặc từ khu phi thuế quan ra nước ngoài theo chế độ tạm;
 • b) Tạm xuất hàng hóa của cá nhân được nhà nước Việt Nam cho miễn thuế;
 • c) Hàng hóa tạm xuất để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật hoặc các sự kiện khác;
 • d) Máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm xuất để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định hoặc phục vụ hoạt động đặt gia công nước ngoài;
 • đ) Hàng hóa tạm xuất để bảo hành, sửa chữa, thay thế;
 • e) Phương tiện quay vòng theo phương thức tạm xuất để chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
 • g) Thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu tạm xuất để sản xuất, thi công công trình thực hiện dự án, thử nghiệm;
 • h) Tạm xuất hàng hóa khác.

Sau khi thiết bị được tạm xuất ra nước ngoài sửa chữa xong (tờ khai tạm xuất Mã loại hình G61), Cty có thể khai báo tờ khai tái nhập trở lại Việt Nam với Mã loại hình G51. Với hướng dẫn sử dụng như sau (điểm c):

(3) Mã loại hình G51 “Tái nhập hàng hóa đã tạm xuất”

Sử dụng trong trường hợp nhập khẩu hàng hóa đã tạm xuất (xuất theo chế độ tạm) bao gồm:

 • a) Hàng hóa đã tạm xuất để tổ chức hoặc tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm, sự kiện thể thao, văn hóa, nghệ thuật hoặc các sự kiện khác;
 • b) Máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp đã tạm xuất để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định hoặc phục vụ hoạt động gia công ở nước ngoài;
 • c) Hàng hóa đã tạm xuất gửi đi bảo hành, sửa chữa;
 • d) Hàng hóa đã tạm xuất phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng khác (kệ, giá, thùng, lọ…);
 • đ) Hàng hóa đã tạm xuất của những cá nhân được nhà nước Việt Nam cho miễn thuế;
 • e) Hàng hóa đã tạm xuất là dụng cụ, nghề nghiệp, phương tiện làm việc tạm xuất có thời hạn của cơ quan, tổ chức, của người xuất cảnh;
 • g) Hàng hóa đã tạm xuất là thiết bị, máy móc, phương tiện thi công, khuôn, mẫu để sản xuất, thi công công trình thực hiện dự án, thử nghiệm;
 • h) Tái nhập các hàng hóa đã tạm xuất khác.

Khi tái xuất thiết bị đã được sửa chữa hoàn chỉnh, bàn giao trả lại cho tàu nước ngoài đang cập cảng tại Qui Nhơn , Cty có thể khai báo tờ khai tái xuất ra khỏi Việt Nam với Mã loại hình G24. Với hướng dẫn sử dụng như sau (điểm c):

(4) Mã loại hình G24 “Tái xuất khác”. Sử dụng trong các trường hợp tái xuất hàng hóa đã tạm nhập theo mã G14.

Toàn bộ quá trình tạm nhập – tạm xuất và tái nhập – tái xuất thiết bị tàu biển để sửa chửa theo Mã loại hình trên nhằm đảm bảo tính cân đối, hoàn chỉnh của quá trình, đảm bảo việc thực hiện được thuận lợi và đúng theo quy định.

Theo Cục Hải quan Đồng Nai

CV 1357/QĐ-TCHQ Vv ban hành bảng mã loại hình xuất nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng

 

Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

 

 

0978392436