Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15-06-2018 Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương

Vb 1529464168100 Vb 12.2018.tt.bct

Xem thông tư_12-2018-TT-BCT.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0938081679