Thông Tư số: 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu

Thông tu so 11 TT-BCT ngay 15.06.2020 QTXX trong EVFTA  1-2020-06-15 PL I – Chú giải cho Phụ lục II (clean version) 2-2020-06-15 PL II- Quy tắc cụ thể mặt hàng (clean version) 3-2020-06-15 PL III -Nguyên liệu thủy sản áp dụng cộng gộp (clean version) 4-2020-06-15 PL IV -Sản phẩm thủy sản áp dụng … Đọc tiếp Thông Tư số: 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu