Thông tư số 06/2020/TT-BNNPTNT ngày 24/4/2020 của Bộ NN&PTNT v/v sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam, các thuốc BVTV có chứa chất glyphosate cấm nhập khẩu

0978392436