Thông tư 21 /2021/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 12 năm 2021 Quy định phân loại doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu gỗ

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2022.

TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) là Nơi đào tạo Xuất Nhập Khẩu Thực Tế hàng đầu Việt Nam

Đt/zalo: 0978392436

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

https://vinalogistics.edu.vn

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/noi-dao-tao-nghe-xuat-nhap-khau-thuc-te-so-1-viet-nam.1379/

0978392436