Thông tư 05/2022/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2022, Quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực RCEP

Phu Luc Iii Mau Co Mau Rcep Xuat Khau Va Mau To Khai Bo Sung Co

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 4 năm 2022

Tải bản word bên dưới

Tải bản word 

Thong tu 05 2022 TT-BCT quy dinh QTXX trong Hiep dinh RCEP

Phu luc I – PSR

Phu luc II – Danh muc thong tin toi thieu

Phu luc III – Mau CO mau RCEP xuat khau va mau to khai bo sung CO

Phu luc IV – Danh muc hang hoa khac biet thue co dieu kien

0978392436