THÔNG TIN TỐI THIỂU TRÊN C/O RCEP

DANH MỤC THÔNG TIN TỐI THIỂU CỦA CHỨNG TỪ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA (ban hành kèm theo Thông tư số 05/2022/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định RCEP) ___________________ C/O gồm các thông tin tối thiểu sau: a) Tên … Đọc tiếp THÔNG TIN TỐI THIỂU TRÊN C/O RCEP