THÔNG TIN TỐI THIỂU TRÊN C/O RCEP

Phu Luc Iii Mau Co Mau Rcep Xuat Khau Va Mau To Khai Bo Sung Co

DANH MỤC THÔNG TIN TỐI THIỂU CỦA CHỨNG TỪ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA

(ban hành kèm theo Thông tư số 05/2022/TT-BCT ngày 18 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định RCEP)

___________________

C/O gồm các thông tin tối thiểu sau:

a) Tên và địa chỉ của nhà xuất khẩu.

b) Tên và địa chỉ của nhà sản xuất (nếu biết).

c) Tên và địa chỉ của nhà nhập khẩu hoặc người nhận hàng.

d) Mô tả hàng hóa và mã HS của hàng hóa (ở cấp độ 6 số).

đ) Số tham chiếu.

e) Tiêu chí xuất xứ hàng hóa.

g) Khai báo của nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất.

h) Xác nhận của cơ quan, tổ chức cấp C/O rằng hàng hóa đáp ứng các quy định tại Thông tư này được cấp trên chữ ký và con dấu của cơ quan, tổ chức cấp C/O.

i) Nước xuất xứ RCEP.

k) Thông tin xác nhận lô hàng bao gồm số hóa đơn, ngày khởi hành, tên tàu hoặc số chuyến bay, cảng dỡ hàng.

l) Trị giá FOB nếu áp dụng tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực.

m) Số lượng hàng hóa.

n) Trường hợp cấp C/O giáp lưng, ghi số tham chiếu, ngày phát hành, nước xuất xứ RCEP của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa ban đầu của nước thành viên xuất khẩu đầu tiên và nếu phù hợp, ghi mã số tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa của nhà xuất khẩu đủ điều kiện của nước thành viên xuất khẩu ban đầu.

Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa gồm các thông tin tối thiểu sau đây:

a) Tên và địa chỉ của nhà xuất khẩu.

b) Tên và địa chỉ của nhà sản xuất (nếu biết).

c) Tên và địa chỉ của nhà nhập khẩu hoặc người nhận hàng.

d) Mô tả hàng hóa và mã HS của hàng hóa (ở cấp độ 6 số).

đ) Trường hợp nhà xuất khẩu đủ điều kiện, ghi mã số hoặc mã số nhận diện của nhà xuất khẩu hoặc nhà sản xuất.

e) Số tham chiếu.

g) Tiêu chí xuất xứ hàng hóa.

h) Chứng nhận của người được ủy quyền ký rằng hàng hóa đáp ứng các quy định tại Thông tư này.

i) Nước xuất xứ RCEP.

k) Trị giá FOB nếu áp dụng tiêu chí hàm lượng giá trị khu vực.

l) Số lượng hàng hóa.

m) Trường hợp phát hành chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa giáp lưng, ghi số tham chiếu, ngày phát hành, nước xuất xứ RCEP của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa ban đầu của nước thành viên xuất khẩu ban đầu, và nếu phù hợp, ghi mã số tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa của nhà xuất khẩu đủ điều kiện của nước thành viên xuất khẩu ban đầu.

1. Khóa học Cách kiểm tra C/O nhập khẩu hợp lệ tránh bị bác và LÀM TẤT CẢ CÁC LOẠI C/O,  TCNXX…

Học 1 khóa tại Trung Tâm XNK LOGISTICS QUỐC TẾ (https://camnangxnk-logistics.net/) giúp DN giảm nhiều rủi ro và tăng sức cạnh tranh khi biết vận dụng các FTA

TRỌN KHÓA 2.5TRIEU

Giáo Trình Căn Bản Đến Nâng Cao, Bài Tập Thực Hành,  văn bản, Tài Liệu Đa Dạng Phong Phú, Hướng Dẫn Tra Cách Cứu Luật, Văn  Bản Một Cách Nhanh Chóng,…

Hỗ Trợ Cho Đến Khi Xin Được C.O

Đăng ký Đt/zalo 0978392436 hoặc vào nhóm https://zalo.me/g/wnluza754

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/forums/khoa-hoc-cach-kiem-tra-c-o-nk-hop-le-va-lam-c-o-xk.257/

2. Nơi đào tạo xuất nhập khẩu thực tế hàng đầu Việt Nam

Học 1 khóa tại TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) (https://camnangxnk-logistics.net/) ĐT/ZALO: 0978392436

sẽ giúp DN giảm thiểu nhiều rủi ro trong XNK, LOGISTICS và được chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế

CHUYÊN LÀM TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ

Đăng ký hóa học qua Đt/zalo: 0978392436 hoặc email: trungtamxnkquocte@gmail.com hoặc trực tiếp trên web

https://zalo.me/g/gvtipc438

https://www.khoahocxuatnhapkhau.vn/

https://vinalogistics.edu.vn/

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/n%C6%A1i-%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o-ngh%E1%BB%80-xu%E1%BA%A4t-nh%E1%BA%ACp-kh%E1%BA%A8u-th%E1%BB%B0c-t%E1%BA%BE-s%E1%BB%91-1-vi%E1%BB%87t-nam.1379/

Xem nội dung và lịch học https://camnangxnk-logistics.net/khai-giang-khoa-xnk-logistics-thuc-te/

https://g.page/r/CUTnYGWABM9VEB0/review

 

0978392436