Thông báo thi tuyển dụng công chức vào công tác tại các Cục Hải quan tỉnh thành phố và Tổng cục Hải quan. Anh chị quản lý, anh chị xnk có nhu cầu tham gia dự thi căn cứ điều kiện về văn bằng tốt nghiệp, chứng chỉ ngoại ngữ và chỉ tiêu của từng đơn vị Hải quan để đăng ký dự thi nhé

Thongbaotuyendungcongchuchaiquan2021

XEM THONGBAOTUYENDUNGCONGCHUCHAIQUAN2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0938081679