Thông báo số 99/TB-TCHQ ngày 11/01/2022 về kết quả xác định trước mã số Pediakid Vitamin D3 hs 2936.9000

 

Hàng nghìn kết quả phân tích phân loại đã được chuyển đổi số trên web https://camnangxnk-logistics.net/

Các bạn vào web Ô tìm kiếm gõ MÃ HS …. hoặc Số thông báo là sẽ có cái bạn cần

0978392436