Thông báo mới Về eCO và pCO của mẫu D – ATIGA

Về eCO và pCO của mẫu D – ATIGA.
Kính gửi quý doanh nghiệp Do vai trò ngày càng phổ biến của CO điện tử (eCO); và, hiện nay C/O giấy truyền thống (paper based C/O – pCO) vẫn còn được sử dụng song song; và, theo yêu cầu của việc quản lý C/O tại cơ quan cấp; và, Cơ quan cấp C/O Bộ Công Thương nhận thấy có sự gia tăng phát sinh theo yêu cầu từ phía HQ nước NK các vụ việc gây bất lợi cho hàng XK của VN liên quan đến dữ liệu eCO và pCO mâu thuẫn nhau cả về nội dung lẫn hình thức;
Các Đơn vị chú ý:
Cơ quan cấp của BCT cấp eCO cho mọi lô hàng đề nghị cấp C/O mẫu D (mặc định chỉ cấp eCO); 1/ Trường hợp Cty chỉ muốn làm eCO vui lòng: * Khi khai báo trên ecosys: trên ô REMARKS: Ghi “ISSUE eCO ONLY” và * Nhắn tin (vào đây, ngay sau khi C/O được cấp số) cho từng lô hàng nội dung sau: “Cty chỉ xin eCO số … ngày….” * Chụp màn hình chi tiết Ecosys (từ trạng thái đã cấp số trở đi)
2/ Trường hợp Cty muốn làm thêm pCO (CO giấy) song song cùng với eCO, vui lòng:
* Khi khai báo trên ecosys: trên ô REMARKS: Ghi “ISSUE BOTH ECO AND PCO”; và
* Nhắn: “Cty xin pCO đồng thời với eCO số … ngày….”
* Chụp màn hình chi tiết Ecosys (từ trạng thái đã cấp số trở đi) Chú ý:
– Ngày cấp phép chính là ngày trên ô12 của eCO => Khi in pCO cần chú ý để in thống nhất.
– Yêu cầu bắt buộc: Cty kiểm tra kỹ lưỡng, đối chiếu nhiều lần eC/O và pC/O trước khi truyền, in và nhắn tin. => Để được sắp xếp phục vụ tốt nhất,
Cty vui lòng thông báo cho lãnh đạo Cty và phản hồi lại tin nhắn này nêu rõ Cty sẽ chọn hình thức nào. Trân trọng!
0978392436