Thông báo mới nhất về kế hoạch tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020

3311 0412 Hnoi

(HQ Online) – Căn cứ Kế hoạch của Hội đồng, Hội đồng thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2020 thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan như sau:

1. Khu vực phía Bắc

– Thời gian: Dự kiến từ ngày 25/5 đến 29/5/2020.

– Địa điểm: Tại Trường Hải quan Việt Nam, Km10+395 tỉnh lộ 379 Hưng Yên – Hà Nội, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

2. Khu vực Phía Nam

– Thời gian: Dự kiến từ ngày 22/6 đến 27/6/2020.

– Địa điểm: Hội đồng sẽ thông báo địa điểm cụ thể sau.

Ghi chú: Do ảnh hưởng của dịch COVID- 19 nên Hội đồng sẽ thông báo danh sách phòng thi và thời gian các ca thi trước ngày thi 01 tuần.

Các thông tin liên quan đến kỳ thi đề nghị thí sinh khai thác trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Hải quan (www.customs.gov.vn); Website của Trường Hải quan Việt Nam (truonghaiquan.edu.vn); Website của Báo Hải quan (https://haiquanonline.com.vn) và trên Cổng Thông tin điện tử hoặc website của các Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố.

Trân trọng thông báo.

TRƯỜNG HẢI QUAN VIỆT NAM

Nguồn hải quan online https://haiquanonline.com.vn/thong-bao-moi-nhat-ve-ke-hoach-to-chuc-ky-thi-cap-chung-chi-nghiep-vu-khai-hai-quan-nam-2020-126183.html

0978392436