Thời gian tồn kho NPL bao lâu? Nguyên liệu, vật tư dư thừa, sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu không bị giới hạn thời gian được phép tồn kho?

Đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa, sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu, theo chính sách pháp luật về thuế hiện hành không bị giới hạn về thời gian tối đa được phép tồn kho, không giới hạn thời hạn tối đa phải thay đổi mục đích sử dụng.

Trong quá trình xử lý đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa, sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh băn khoăn, đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công xuất khẩu nhưng sản phẩm không được xuất khẩu hoặc hàng hóa nhập khẩu dư thừa nhưng doanh nghiệp còn lưu giữ tại kho, chưa có nhu cầu cần thay đổi mục đích sử dụng thì theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 10 Nghị định134/2016/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại điểm đ khoản 2 Điều 12 Nghị định 18/2021/NĐ-CP, người nộp thuế có phải đăng ký tờ khai hải quan mới, kê khai nộp thuế đối với cơ quan Hải quan không và thực hiện kê khai khi nào và loại hình kê khai tờ khai nào?

Theo Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh, đối với nguyên liệu dư thừa hoặc sản phẩm không xuất khẩu được của loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, tùy theo tính chất ngành hàng cần quy định cụ thể thời gian buộc phải thay đổi mục đích sử dụng vì có trường hợp chuyển tồn theo dõi qua nhiều năm. Trong khi đó, hiện nay không có quy định chế tài cụ thể bao lâu thì buộc phải khai thay đổi mục đích sử dụng cũng gây khó khăn cho cơ quan Hải quan trong quản lý, theo dõi.

Về vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan tại Điều 25 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP thì đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công xuất khẩu nhưng sản phẩm không được xuất khẩu hoặc hàng hóa là nguyên liệu, vật tư dư thừa doanh nghiệp còn lưu giữ tại kho, chưa có nhu cầu thay đổi mục đích sử dụng thì doanh nghiệp không phải kê khai tờ khai hải quan mới và nộp thuế.

Đối với nguyên liệu dư thừa hoặc sản phẩm không xuất khẩu được của loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu doanh nghiệp phải kê khai trên báo cáo nhập-xuất- tồn theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 39 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC.

Đối với nguyên liệu, vật tư dư thừa, sản phẩm gia công, sản xuất xuất khẩu theo quy định của pháp luật về thuế hiện hành không bị giới hạn về thời gian tối đa được phép tồn kho, không giới hạn thời hạn tối đa phải thay đổi mục đích sử dụng.

Tuy nhiên, trường hợp, cơ quan Hải quan phát hiện có dấu hiệu gian lận, trốn thuế hoặc có các hành vi vi phạm khác gây thất thu cho ngân sách nhà nước thì sẽ tiến hành kiểm tra sau thông quan để thực hiện ấn định thuế theo quy định tại Điều 17 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Nghị định số 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan

0978392436