Thí điểm nền tảng cửa khẩu số tại Hữu Nghị và Tân Thanh.

Thực hiện các quy trình, thủ tục của doanh nghiệp xuất nhập khẩu khai báo trực tuyến dữ liệu hàng hóa, phương tiện vận tải đầu vào. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu chuyển từ việc nhập dữ liệu thủ công, trực tiếp sang kiểm tra, giám sát, xác nhận trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số…
Từ ngày 19/01/2022, Lạng Sơn sẽ triển khai áp dụng thí điểm nền tảng cửa khẩu số tại cửa khẩu Tân Thanh. Trước đó ngày 14/1/2022, cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị cũng đã chính thức áp dụng nền tảng này. Thời gian áp dụng sử dụng thí điểm nền tảng cửa khẩu số đến hết tháng 6/2022.
Theo công văn số 57/UBND-KGVX về việc chính thức triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số, UBND tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn, Cục Hải quan tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát giao thông), Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VII, Chi cục Kiểm dịch động vật vùng Lạng Sơn theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương, Công ty Cổ phần Vận tải Thương mại Bảo Nguyên, các cơ quan, đơn vị có liên quan và doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý hải quan chính thức sử dụng thí điểm nền tảng cửa khẩu số từ ngày 14/01/2022 tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và tiếp tục triển khai tại cửa khẩu Tân Thanh từ ngày 19/01/2022.
Việc triển khai nền tảng cửa khẩu số đảm bảo nguyên tắc đáp ứng các quy định nghiệp vụ của các ngành liên quan và tối đa việc thực hiện các quy trình, thủ tục của doanh nghiệp xuất nhập khẩu khai báo trực tuyến dữ liệu hàng hóa, phương tiện vận tải đầu vào. Các lực lượng chức năng tại cửa khẩu chuyển từ việc nhập dữ liệu thủ công, trực tiếp sang kiểm tra, giám sát, xác nhận trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số.
Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý hải quan, cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu chủ động tiếp cận, thực hiện kê khai thông tin, nhập dữ liệu trực tuyến và xử lý trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số. Trong quá trình sử dụng phát sinh khó khăn vướng mắc, liên hệ qua Tổ hỗ trợ để được giải quyết…
Nền tảng cửa khẩu số được áp dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây; xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung, có khả năng kết nối/chia sẻ dữ liệu qua Trục liên thông, tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh (LGSP). Nền tảng giúp tự động hóa quy trình, giảm thời gian cho doanh nghiệp xuất nhập cảnh; tăng cường công tác quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước, tạo kênh thông tin kết nối đa chiều giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu, công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý tại cửa khẩu, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo, cải cách hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu tốt hơn…
UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện nền tảng cửa khẩu số, kết nối nền tảng cửa khẩu số với nền tảng ECUS, hệ thống cân điện tử, hệ thống soi chiếu container do Tổng cục Hải quan trang bị và hệ thống barier tự động.
Chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu biết, thực hiện sử dụng Nền tảng cửa khẩu số. Giao Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng- Lạng Sơn thông báo cho các cơ quan chức năng phía Trung Quốc về kế hoạch triển khai Nền tảng cửa khẩu số của tỉnh Lạng Sơn và chủ động đầu tư trang bị hệ thống barier tự động phù hợp để kết nối với Nền tảng cửa khẩu số.
UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, doanh nghiệp tham gia quy trình sử dụng nền tảng cửa khẩu số phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp sử dụng nền tảng cửa khẩu số và thực hiện các hoạt động trực tuyến trên nền tảng cửa khẩu số.
Viễn thông Lạng Sơn thành lập Tổ hỗ trợ, bố trí đủ lực lượng tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh để hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu sử dụng nền tảng cửa khẩu số từ ngày 14/01/2022, hỗ trợ trực tiếp và qua nhóm zalo Hỗ trợ cửa khẩu số doanh nghiệp hoặc số điện thoại 02053.715.716.
UBND tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý hải quan, cá nhân, tổ chức liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu chủ động tiếp cận, thực hiện kê khai thông tin, nhập dữ liệu trực tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số và xử lý trực tuyến trên Nền tảng cửa khẩu số; trong quá trình sử dụng phát sinh khó khăn vướng mắc, liên hệ qua Tổ hỗ trợ nêu trên để được xem xét, giải quyết.
Việc triển khai nền tảng cửa khẩu số được coi là hướng đi phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và cần thiết trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp. Các tổ chức, doanh nghiệp và các cơ quan chức năng có thể truy cập Cổng thông tin nền tảng cửa khẩu số tỉnh Lạng Sơn tại đại chỉ https://cuakhauso.langson.gov.vn/management/login hoặc tải ứng dụng Nền Tảng Cửa Khẩu Số từ CH Play và App Store.
Nhĩ Anh
0978392436