Tập huấn Xúc tiến thương mại xuất khẩu các sản phẩm Nông Thủy sản, Thực phẩm chế biến sang các nước CPTPP

Nguồn: Chương trình thuộc bản quyền của Cục Xúc Tiến Thương Mại (VIETRADE) – Bộ Công Thương

 

 

C/O FORM CPTPP

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/forums/11-c-o-form-cptpp-co-hieu-luc-tu-14-01-2019.21/

TRUNG TÂM LOGISTICS XUẤT NHẬP KHẨU QUỐC TẾ (VINA LOGISTICS) là Nơi đào tạo Xuất Nhập Khẩu Thực Tế hàng đầu Việt Nam

Đt/zalo: 0978392436

https://zalo.me/g/gvtipc438

Khóa Học XNK Logistics Thực Tế

https://vinalogistics.edu.vn

https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/noi-dao-tao-nghe-xuat-nhap-khau-thuc-te-so-1-viet-nam.1379/

 

0978392436