Force Majeure trong hợp đồng thương mại là gì?

Tình huống bất khả kháng (tiếng Anh: Force Majeure Clause) là những tình huống khách ...

Trách nhiệm pháp lý khi vi phạm hợp đồng thương mại.

Trong phạm vi bài viết này tác giả đề cập khái quát, cơ bản nhất ...

Coi chừng hợp đồng “bất khả kháng” vì dịch

Nguyễn Vũ Thứ Bảy,  29/2/2020, 09:23  (TBKTSG) – Nhiều người đang lo ngại với tình hình dịch bệnh ở ...

Tầm quan trọng của Nhật ký làm hàng(Statement of Facts – SOF) trong Thuê Tàu Chuyến

Nhật ký làm hàng (Statement of Facts – SOF) là một tài liệu quan trọng ...

0978392436