4830/TCHQ-TXNK Vv hàng hóa tạm xuất tái nhập cho DNCX thuê

  Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất ...

2376/TCHQ-GSQL ngày 17/06/2022 Tái xuất hàng hóa bán tại cửa hàng miễn thuế

Trả lời công văn số 3547/HQHP-GSQL ngày 09/5/2022 của Cục Hải quan thành phố Hải ...

1869/TCHQ-GSQL V/v hàng hóa TNTX, quá cảnh thay đổi phương thức vận tải

  Khóa học xuất nhập khẩu thực tế số 1 Việt Nam bởi đội ngũ ...

975/TCHQ-TXNK V/v Xử lý hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất (Cty TNHH TMDV XNK Tường Nguyên)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 08/CV-TN ngày 22/02/2022 của Công ty ...

8059/TCHQ-GSQL V/v xin gia hạn thời hạn tái xuất hàng tái nhập để sửa chữa, tái chế

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ...

0978392436