1581/TCHQ_TXNK-CONG TY O TO TOYOTA VN_1581_HOÀN THUẾ HÀNG TÁI XUẤT_15.12.2023″]

  Khóa học Cách kiểm tra C/O nhập khẩu hợp lệ tránh bị bác và ...

1455 TCHQ-KTSTQ V/v phúc đáp Công văn số 582/HQTPHCM-GSQL báo cáo vướng mắc hoàn thuế tờ khai tái xuất của doanh nghiệp ưu tiên (DNUT)

    Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để ...

1008/TCHQ-TXNK V/v Hàng hóa tạm nhập miễn thuế thay đổi mục đích sử dụng (Công ty TNHH Seojin Auto)

Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất khẩu ...

637/TCHQ-TXNK V/v Kê khai trị giá hải quan (Công ty TNHH Fujifilm Business Innovation Việt Nam)

  Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất ...

428/TCHQ-TXNK /v Chính sách thuế hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất (Công ty TNHH XNK gỗ An Lạc)

  Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất ...

355/TCHQ-TXNK V/v Hàng hóa nhập khẩu tái xuất (Công ty CP Dịch vụ bảo vệ Sacom Việt Nam)

  KHÓA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN HỌC VÀ THỰC HÀNH THỰC TẾ SỐ LƯỢNG ĐỘI ...

4830/TCHQ-TXNK Vv hàng hóa tạm xuất tái nhập cho DNCX thuê

  Đăng ký mã số xuất khẩu sang Trung Quốc  : TỔ YẾN,THỰC PHẨM…để xuất ...

556/TCHQ-GSQL V/v khai sai mã loại hình tờ khai xuất khẩu từ nguồn tạm nhập

  KHOÁ HỌC CÁCH TRA MÃ HS CODE VÀ CHÍNH SÁCH MẶT HÀNG https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khoa-hoc-cach-tra-ma-hs-code-va-chinh-sach-mat-hang.1678/ Khóa ...

0978392436