Nghị định 57/2022/NĐ-CP ngày 25/08/2022 quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất.

Danh mục các tiền chất ma túy áp dụng từ ngày 25/8/2022 Chính phủ vừa ...

NGHỊ ĐỊNH 35/2022/NĐ-CP 28/05/2022 QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHIỆP KINH TẾ

  1. KHÓA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN HỌC VÀ THỰC HÀNH THỰC TẾ SỐ LƯỢNG ...

BIỂU MẪU MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ, KHÔNG THU THUẾ (Kèm theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ)

BIỂU MẪU MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ, KHÔNG THU THUẾ (Kèm theo Nghị định ...

Miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam cho công dân 13 nước theo Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 15/3/2022

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 32/NQ-CP ngày 15/3/2022 miễn thị thực cho ...

Bãi bỏ 27 văn bản quy phạm pháp luật của Thủ tướng Chính phủ từ 01/12/2021

Chính thức có hiệu lực từ ngày 01/12/2021, Quyết định 35/2021/QĐ-TTg bãi bỏ toàn bộ ...

0978392436