Các công ty lừa đảo quốc tế khi thanh toán

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/chu-y-cac-cong-ty-lua-dao-quoc-te-khi-thanh-toan.44/ ...

1606/TCT-DNL NĂM 2020 VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THƯ TÍN DỤNG (L/C) CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/cong-van-1606-tct-dnl-nam-2020-ve-thue-gia-tri-gia-tang-doi-voi-dich-vu-thu-tin-dung-l-c-cua-cac-to-chuc-tin-dung-do-tong-cuc-thue-ban-hanh.271/ ...

Khi đô la là vũ khí

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khi-do-la-la-vu-khi.363/ ...

CHỨNG TỪ BẤT HỢP LỆ TRONG THANH TOÁN L/C VÀ VIỆC THAM VẤN Ý KIẾN CỦA NGƯỜI MỞ L/C

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/chung-tu-bat-hop-le-trong-thanh-toan-l-c-va-viec-tham-van-y-kien-cua-nguoi-mo-l-c.623/ ...

THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA THƯ TÍN DỤNG L/C VÀ CHUYỆN MUA ĐI BÁN LẠI Ở ẤN ĐỘ.

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/case-study-thoi-han-hieu-luc-cua-thu-tin-dung-l-c-va-chuyen-mua-di-ban-lai-cua-ong-an-do.697/ ...

Thanh toán L/C trên nền tảng Blockchain

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/viet-nam-chinh-thuc-co-giao-dich-lc-noi-dia-bang-vnd-tren-nen-tang-blockchain-thoi-gian-duoc-rut-ngan-tu-3-5-ngay-xuong-chi-con-27-phut.845/ ...

THANH TOÁN BẰNG L/C VẪN BỊ LỪA ĐẢO

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/canh-giac-cong-ty-lua-dao.972/ Cẩn trọng với các đơn hàng L/C xuất khẩu với những khách hàng ...

Thanh toán quốc tế

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/forums/thanh-toan-quoc-te.49/ ...

BỘ HỒ SƠ THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG L/C

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG   2. NGƯỜI MUA MỞ L/C 3. NHẬN THÔNG ...

Gặp trường hợp “lạ” trong thanh toán qua L/C, doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ mất hàng

Tâm An Thứ Hai,  10/8/2020, 17:48  (TBKTSG Online) – Một doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cao su ...

0978392436