Phương thức thanh toán Automatic Clearing House (ACH)

Thanh toán ACH có nghĩa là các khoản thanh toán điện tử được thực hiện ...

Các công ty lừa đảo quốc tế khi thanh toán

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/chu-y-cac-cong-ty-lua-dao-quoc-te-khi-thanh-toan.44/ ...

1606/TCT-DNL NĂM 2020 VỀ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THƯ TÍN DỤNG (L/C) CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/cong-van-1606-tct-dnl-nam-2020-ve-thue-gia-tri-gia-tang-doi-voi-dich-vu-thu-tin-dung-l-c-cua-cac-to-chuc-tin-dung-do-tong-cuc-thue-ban-hanh.271/ ...

Khi đô la là vũ khí

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/khi-do-la-la-vu-khi.363/ ...

CHỨNG TỪ BẤT HỢP LỆ TRONG THANH TOÁN L/C VÀ VIỆC THAM VẤN Ý KIẾN CỦA NGƯỜI MỞ L/C

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/chung-tu-bat-hop-le-trong-thanh-toan-l-c-va-viec-tham-van-y-kien-cua-nguoi-mo-l-c.623/ ...

THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA THƯ TÍN DỤNG L/C VÀ CHUYỆN MUA ĐI BÁN LẠI Ở ẤN ĐỘ.

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/case-study-thoi-han-hieu-luc-cua-thu-tin-dung-l-c-va-chuyen-mua-di-ban-lai-cua-ong-an-do.697/ ...

Thanh toán L/C trên nền tảng Blockchain

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/viet-nam-chinh-thuc-co-giao-dich-lc-noi-dia-bang-vnd-tren-nen-tang-blockchain-thoi-gian-duoc-rut-ngan-tu-3-5-ngay-xuong-chi-con-27-phut.845/ ...

THANH TOÁN BẰNG L/C VẪN BỊ LỪA ĐẢO

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/threads/canh-giac-cong-ty-lua-dao.972/ Cẩn trọng với các đơn hàng L/C xuất khẩu với những khách hàng ...

Thanh toán quốc tế

XEM https://diendan.camnangxnk-logistics.net/forums/thanh-toan-quoc-te.49/ ...

BỘ HỒ SƠ THANH TOÁN QUỐC TẾ BẰNG L/C

KÝ KẾT HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG   2. NGƯỜI MUA MỞ L/C 3. NHẬN THÔNG ...

0978392436