Chú ý hàng xuất đi các nước đặc biệt là Châu Âu phải dán mã vạch của nước đó để họ quét.

Hàng xuất đi các nước đặc biệt là Châu Âu phải dán mã vạch của ...

Hải quan Đồng Nai lưu ý doanh nghiệp khai báo xuất xứ và ghi nhãn trên hàng hóa XNK

(HQ Online) – Qua quá trình kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất nhập ...

0978392436