3192/TCHQ-GSQL ngày 03/08/2022 Thực hiện Thông tư số 10/2022/TT-BTTTT

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Ngày 20/7/2022, Bộ Thông tin và ...

Thông tư Số: 01/2021/TT-BTTTT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 11/2020/TT-BTTTT

Xem TT SỐ 01_2021_TT-BTTTT_475318 Xem thong-tu-11-2020-tt-btttt-danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan ...

Thông tư 11/2020/TT-BTTTT ngày 14/5/2020 Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thay thế TT 05/2019/TT-BTTTT ngày 09/7/2019

Xem thong-tu-11-2020-tt-btttt-danh-muc-san-pham-hang-hoa-co-kha-nang-gay-mat-an-toan Thông tư Số: 01/2021/TT-BTTTT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 11/2020/TT-BTTTT   ...

Danh mục mã bưu chính quốc gia

Xem danh ba ma buu chinh quoc gia nen ...

Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Danh mục hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu trong lĩnh vực in, phát hành xuất bản phẩm

1. Thông tư số 22/2018/TT-BTTTT 2. HDSD_CapgiayphepnhapkhauthietbiIn 3. Nghị định số 25/2018/NĐ-CP  của Chính phủ ...

Danh mục các mặt hàng Xuất Nhập Khẩu phải Kiểm tra chuyên ngành theo chính sách mặt hàng – mã số HS code 2020

Cập nhật Danh mục các mặt hàng XNK phải Kiểm tra chuyên ngành theo chính ...

0978392436