THÔNG TƯ 35/2018/TT-BNNPTNT SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 25/2016/TT-BNNPTNT VỀ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT

THÔNG TƯ 35/2018/TT-BNNPTNT 2. THÔNG TƯ 25/2016/TT-BNNPTNT   Khóa đào tạo xuất nhập khẩu cho ...

296/TB-CTVN-HTQT công bố Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục của Công ước (CITES)

Thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang ...

0978392436