Sử dụng tiêu chí xếp hạng DN để xem xét, chấp nhận áp dụng kết quả tham vấn một lần

Oto

(HQ Online) – Theo quy định tại Thông tư 39/2018/TT-BTC thì người khai hải quan có thể bổ sung trị giá hải quan của hàng hoá NK trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày được cơ quan Hải quan thông báo. Tuy nhiên, quá thời hạn mà người khai không thực hiện khai bổ sung hoặc khai không đúng thì cơ quan Hải quan sẽ tiến hành ấn định thuế số hàng hoá đó theo quy định.

Trước vướng mắc của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh liên quan đến bác bỏ trị giá khái báo khi kiểm tra, tham vấn trị giá đối với trường hợp bác bỏ trị giá khai báo do “khai báo không đúng, không đủ tiêu chí mô tả hàng hoá tại tờ khai hải quan có ảnh hưởng đến trị giá hải quan”, theo Tổng cục Hải quan, tại điểm a, khoản 3 và điểm 2 khoản 4 Điều 25 Thông tư 38/2015/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC quy định rõ, cơ quan Hải quan yêu cầu người khai hải quan khai bổ sung trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày thông báo.

Trường hợp quá thời hạn mà người khai hải quan không thực hiện khai bổ sung hoặc khai bổ sung không đúng thì cơ quan Hải quan sẽ thực hiện ấn định thuế theo quy định.

Công chức hải quan cửa khẩu cảng Hiệp Phước- TPHCM kiểm tra xe ô tô NK. Ảnh: T.H

Cũng liên quan về việc gửi và tiếp nhận đề nghị tham vấn giá một lần, Tổng cục Hải quan cho biết, tại khoản 1 mục 2 Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 1304/QĐ-TCHQ ngày 29/4/2020 thì người khai hải quan phải gửi đề nghị đến cơ quan Hải quan thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến sau khi có kết quả tham vấn. Trường hợp người khai hải quan gửi đề nghị bằng văn bản qua đường văn thư, cơ quan Hải quan nơi DN làm thủ tục vẫn tiếp nhận và xử lý thủ tục theo quy trình,

Còn về vấn đề điều kiện chấp nhận tham vấn giá một lần, qua theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện thủ tục tham vấn trị giá hải quan tại các cục hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục Hải quan nhận thấy vẫn còn tồn tại nhiều trường hợp cơ quan Hải quan chấp nhận trị giá kê khai mà không kiểm tra đầy đủ, dẫn đến rủi ro đối với công tác thu ngân sách của Ngành. Các trường hợp này tập trung nhiều ở các DN có xếp hạng rủi ro cao. Do đó, để phòng ngừa khả năng DN lợi dụng sự thuận lợi của thủ tục tham vấn một lần, mặt khác để tạo điều kiện cho các DN tuân thủ tốt pháp luật hải quan, Tổng cục Hải quan sử dụng tiêu chí xếp hạng DN để xem xét, chấp nhận áp dụng kết quả tham vấn một lần.

Nụ Bùi

Nguồn báo hải quan https://haiquanonline.com.vn/su-dung-tieu-chi-xep-hang-dn-de-xem-xet-chap-nhan-ap-dung-ket-qua-tham-van-mot-lan-132856.html

0978392436