Sắp tới, chỉ còn 3 trường hợp vi phạm không bị xử phạt về hải quan

Dự thảo lần 3 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đang được đưa ra lấy ý kiến đóng góp, dự kiến sẽ thay thế Nghị định 127/2013/NĐ-CP và Nghị định 45/2016/NĐ-CP.

Theo đó, Dự thảo lần 3 quy định, trong những trường hợp sau đây sẽ không xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan dù có lỗi:

1. Các trường hợp không xử phạt theo quy định tại Điều 11 Luật xử lý vi phạm hành chính, cụ thể gồm:

– Thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong tình thế cấp thiết;

– Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do phòng vệ chính đáng;

– Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất ngờ;

– Thực hiện hành vi vi phạm hành chính do sự kiện bất khả kháng;

– Người thực hiện hành vi vi phạm hành chính không có năng lực trách nhiệm hành chính; người thực hiện hành vi vi phạm hành chính chưa đủ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 của Luật này.

Lưu ý: Hàng hóa, phương tiện vận tải được đưa vào lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng thì phải thông báo với cơ quan hải quan hoặc cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; hàng hóa, phương tiện vận tải đó phải được đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau khi các yếu tố nêu trên được khắc phục.

2. Nhầm lẫn trong quá trình nhập khẩu, gửi hàng hóa vào Việt Nam (trừ hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, hàng giả, phế liệu không thuộc Danh mục được phép nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất) nhưng đã được người gửi hàng, người vận tải, người nhận hàng hoặc người đại diện hợp pháp của người gửi hàng, người vận tải, người nhận hàng thông báo bằng văn bản tới Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi lưu giữ hàng hóa khi chưa đăng ký tờ khai hải quan;

3. Các trường hợp được khai bổ sung hồ sơ hải quan trong thời hạn theo quy định của pháp luật không bị xử phạt vi phạm hành chính.

Hiện nay, theo Nghị định 127/2013/NĐ-CPNghị định 45/2016/NĐ-CP thì ngoài những trường hợp nêu trên, tổ chức, cá nhân vi phạm còn không bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực hải quan trong những trường hợp sau đây:

 Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại Điều 8, Điều 13 Nghị định 127 nhưng số tiền thuế chênh lệch không quá 500.000 đồng đối với trường hợp vi phạm do cá nhân thực hiện hoặc 2.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm do tổ chức thực hiện. 

 Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không đúng với khai hải quan về số lượng, trọng lượng quy định tại Điều 7 Nghị định 127 mà hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu không đúng với khai hải quan có trị giá không quá 10% trị giá hàng hóa thực xuất khẩu, thực nhập khẩu, nhưng tối đa không quá 10.000.000 đồng.

– Khai đúng tên hàng hóa thực xuất khẩu, nhập khẩu nhưng khai sai mã số, thuế suất, mức thuế lần đầu.

 Vi phạm quy định về khai hải quan đối với ngoại tệ tiền mặt, đồng Việt Nam bằng tiền mặt, vàng của người xuất cảnh, nhập cảnh mà tang vật vi phạm có trị giá dưới 5.000.000 đồng.

Như vậy, có thể thấy, Dự thảo lần 3 đã bỏ bớt một số trường hợp được xem xét không xử phạt hành chính về hải quan khi tổ chức, cá nhân có vi phạm so với Nghị định 127/2013/NĐ-CPNghị định 45/2016/NĐ-CP.

Lưu ý, những nội dung được in đậm tại bài viết là những nội dung tại Dự thảo có thay đổi so với quy định hiện hành tại Nghị định 127 và Nghị định 45.

0978392436