Sai sót về ngày khởi hành trên C/O form D có hợp lệ không? ô số 3

Chúng tôi có nhập khẩu lô hàng phân bón và có nhận C/O form D của Khách hàng gửi chúng tôi có sự sai sót ngày khởi hành Ô số 3: Departure date: 02 January, 2017. và ngày vận đơn ( B/L date: 07 December,2016). Vậy trong trường hợp này; C/O form D có hợp lệ không?

Vướng mắc nêu trên, Cục Hải quan Đồng Nai có ý kiến trao đổi như sau:
-Căn cứ Điểm c Khoản 2 Điều 26 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định:
“Điều 26. Kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
2. Đối với hàng hóa nhập khẩu
c) Cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ trong trường hợp có khác biệt nhỏ, không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ và bản chất xuất xứ của hàng hóa nhập khẩu,
bao gồm:
c.1) Lỗi chính tả hoặc đánh máy;
c.2) Khác biệt trong cách đánh dấu tại các ô trên C/O: đánh dấu bằng máy hoặc bằng tay, đánh dấu bằng
“x” hay “√”, nhầm lẫn trong việc đánh dấu;
c.3) Khác biệt nhỏ giữa chữ ký trên C/O và chữ ký mẫu;
c.4) Khác biệt về đơn vị đo lường trên C/O và các chứng từ khác (hóa đơn, vận tải đơn,…);
c.5) Sự khác biệt giữa khổ giấy của C/O nộp cho cơ quan hải quan với mẫu C/O theo quy định;
c.6) Sự khác biệt về màu mực (đen hoặc xanh) của các nội dung khai báo trên C/O”
c.7) Sự khác biệt nhỏ trong mô tả hàng hóa trên chứng từ chứng nhận xuất xứ và chứng từ khác;
c.8) Sự khác biệt mã số trên C/O với mã số trên tờ khai hàng hóa nhập khẩu nhưng không làm thay đổi bản chất xuất xứ hàng hóa.
Theo quy định nêu trên, sự sai sót về ngày khởi hành trên C/O và ngày khởi hành trên vận đơn không thuộc trường hợp có sự khác biệt nhỏ mà cơ quan hải quan chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ.

Nguồn https://dncustoms.gov.vn/tu-van/vuong-mac-ve-c-o-form-d-42540.html

0978392436